Na pomník Nikoly Tesly začíná soutěž

Podoba pomníku významného vědce Nikoly Tesly v parku při stejnojmenné ulici v Dejvicích bude výsledkem soutěže, kterou vypisuje městská část.

Posláním soutěže je získat nejvhodnější návrh pomníku včetně architektonické úpravy jeho nejbližšího okolí," sdělil vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek.

Zájemci o soutěž si mohou vyzvednout podklady v tištěné i digitální podobě za poplatek 400 korun na odboru územního rozvoje radnice od 13. září. Podklady zahrnují letecké snímky, situaci parteru i životopis N. Tesly.

Do nového pomníku bude městská část investovat jeden a čtvrt milionu korun. V této ceně bude zahrnuto vlastní umělecké dílo, jeho doprava a umístění, projektová a stavební příprava i terénní úpravy.

Vítězné dílo by mělo zdobit park do roka od jeho výběru. Soutěžní návrhy bude hodnotit 11ti členná porota složená ze zástupců městské části, odborníků, ale i velvyslanců Srbska a Chorvatska, odkud Tesla pochází. Autoři návrhů, kteří se umístí na 2. a 3. místě, budou finančně odměněni. Cenou pro vítěze bude realizace jeho díla.

Soutěžní návrhy musejí tvořit grafickou a textovou část. Soutěžní podklady vydává sekretář soutěže A. Tvrdíková, ÚMČ Praha 6, odbor územního rozvoje, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6, tel.: 220189982, e-mail: atvrdiko@praha6.cz.

Soutěžní podmínky ke stažení na www.praha6.cz. Soutěžní návrhy lze odevzdat do 31. 10. do 12 hod.