Otázky a odpovědi z www.praha6.cz

Bezdomovci na Hradčanské Trávník je pro všechny Jaký bude provoz na okruzích? Budou v Praze 6 zóny pro parkování? Do diskuze je nutný kód Slunečníky kazí styl Skleňáku Lípy v Bubenči zatím nebudou

Bezdomovci na Hradčanské

Máte nějaké možnosti zbavit nás, obyvatele ulice Muchova, nepříjemné přítomnosti bezdomovců bivakujících na druhé straně našich zahrad podél trati od M Hradčanská? Během posledních tří měsíců je v těchto místech neuvěřitelný nepořádek, poházené odpadky, zapáchající oblečení a fekálie. Bohužel lidé zde přespávající nejsou schopni vykonávat základní hygienické potřeby mimo místo, kde spí, takže z tohoto místa se stala zapáchající zóna. Byli bychom velmi rádi, kdyby došlo k odklizení těchto odpadků a pokud možno sledování Městskou policií, aby bylo opilým bezdomovcům jasné, že tady se neusadí a nejsou vítáni. Žofie Praisová

Předmětný pozemek je ve vlastnictví Českých drah, a.s., jejichž zaměstnanci na výzvu inspektorů odboru péče o prostředí úklid provedli v měsíci březnu a další úklid byl proveden na začátku tohoto měsíce. Celou věc však postoupíme vlastníkovi, tedy firmě České dráhy a.s., nechť zajistí pravidelnou údržbu zmíněného pozemku a dále požádáme o součinnost Městskou policii. Jan Záruba, radní


Trávník je pro všechny

Mohla by být na Puškinově náměstí zřízena cedule, že travnatý plácek je určen dětem na fotbal? Neustále tam dochází ke střetu dětí s důchodci a pejskaři, kteří je vyhání s tím, že ničí zeleň (pokud se tam bude hrát fotbal tak tam žádná za chvíli nebude). Michaela

Litujeme, ale tabulku s tímto textem nelze do prostoru parku na Puškinově náměstí umístit. V tomto parku není stanoven žádný zákaz vstupu na trávníky, a proto mohou travnaté plochy všichni návštěvníci parku využívat jak k odpočinku, k procházkám, tak i k rekreačnímu sportování, samozřejmě včetně dětských her. Trávníky jsou součástí parkové zeleně, nelze je definovat pouze jako travnatý "fotbalový plácek".


Jaký bude provoz na okruzích?

Je zpracována seriozní studie, jak se bude provoz na budovaných silničních okruzích (městském a pražském) dotýkat bydlení a dalších funkcí v ulici Jugoslávských partyzánů a okolí? Je možné se na úřadu Městské časti seznámit s plány rozvoje okolí? Hana Chodounská

Strategií nadřazeného dopravního systému se zabývá město, stejně jako přípravou a realizací Městského okruhu (Pražský okruh investoruje stát prostřednictvím ŘSD). Vámi požadované materiály jsou v určitém rozsahu k dispozici u investora staveb, tedy Magistrátu hl.m. Prahy. MČ Praha 6 celý proces připomínkuje a má pouze oficiální podklady a dílčí materiály. Materiály, týkající se pouze Prahy 6, jsou přístupné v informačním centru, které bylo na základě našeho požadavku zřízeno v objektu Polikliniky Pod Marjánkou a je přístupné každou 1. a 3. středu v měsíci v době od 14 do 18 hod. Jaroslava Trnková, koordinátor strategického rozvoje


Budou v Praze 6 zóny pro parkování?

Po Praze 1 zavádí placené parkování i Praha 7. Existuje tedy reálné nebezpečí, že sousedící obvody (tedy i Praha 6) budou sloužit jako parkovací místo pro vozidla přijíždějící do Prahy a občané bydlící v dané lokalitě nebudou mít kde zaparkovat. Domnívám se, že by bylo vhodné urychleně zavést systém vymezeného parkování pro rezidenty i v obvodě Praha 6. Připravuje se něco v tomto smyslu s rychlým termínem zavedení? Karel Kettner

Rada Městské části rozhodla o zahájení potřebných prací spojených s cílem zavedení Zón placeného stání. Rozsah těchto "Zón" je předmětem prováděných průzkumů. V současné době probíhají nutné přípravné práce, předpoklad realizace je zatím rok 2008. Jan Záruba, radní


Do diskuze je nutný kód

Podivovala jsem se, proč je volná diskuze na www stránkách tak mrtvá, téměř k ničemu. Dnes jsme se pokusila vložit příspěvek. I když jsem se před časem zaregistrovala, pochopitelně jsem zapomněla jak. A dostat tam svůj příspěvek bylo tak složité, že jsem to vzdala. Asi na furt (abych se vyjádřila správně pražsky). M. Čechová

Volná diskuse jako modul existuje již se svou vnitřní logikou, tzn. k prezentaci názorů každého návštěvníka, několik let. Obsahuje stovky příspěvků a nikdy jsem nezaznamenal názor, že by do této diskuse bylo obtížné vložit příspěvek. Dokonce jsem podobný modul kontroloval i na stránkách ostatních městských částí a měst a volná diskuse na našich stránkách je jedna z nejpoužívanějších a nejdostupnějších. To, že existuje kód, který každý musí napsat před odesláním svého příspěvku je fakt, který je dnes ve webovém prostředí také poměrně obvyklý, neboť se jedná o ochranu před spamovými roboty. Myslím si, že učinit jeden úkon navíc, tedy vložit kód, rozhodně stojí za to, nežli po čase zjistit, že volná diskuse je plná nesrozumitelných česko-anglických vzkazů. V žádném případě se však z naší strany nejedná o nějaké ztížení vstupu do volné diskuse. Martin Šalek, tiskový mluvčí


Slunečníky kazí styl Skleňáku

Podle všech zpráv byla rekonstrukce Skleňáku prováděna velmi zodpovědně, nákladně a za bedlivého dozoru památkářů. Zajímalo by mne, jak je možné, že současný provozovatel kavárny nerespektuje funkcionalistický ráz domu a hyzdí ho neumělou zahrádkou z měkkého dřeva a slunečníky Coca-cola? Nemluvě o děsných proprietách vystavených ve výlohách! Petra Novotná

Sdílím Váš názor ohledně stávající podoby slunečníků, nájemce již přislíbil vyměnit je v nejkratším možném termínu za jednobarevné či barevně odpovídající instalovaným markýzám. Vlastní zahrádka byla vytvořena podle projektu společnosti ABM Architekti, s. r. o., která rovněž zabezpečovala projekt rekonstrukce Skleněného paláce, ani orgán památkové péče si nemyslí, že by tato zahrádka vzhled budovy hyzdila. Propriety ve výlohách jsou autentické umělecké předměty dotvářející japonský ráz interiéru Tomáš Chalupa, starostaLípy v Bubenči zatím nebudou

Výsadba deseti lip srdčitých v ulici Charlese de Gaulla měla být plánována na rok 2007. Z tohoto roku již uběhla 1/2 a dosud se nic neděje. Stihnete letos splnit své sliby? Radka Příhodová

Komunikace Ch. de Gaulla byla zařazena do chodníkového Programu Prahy 6. Po prověření z hlediska stavu podzemních inženýrských sítí, vyplynula potřeba nejprve realizovat obnovu vodovodního a plynovodního řadu a veřejného osvětlení. Z tohoto důvodu není možné v současné době provést celkovou opravu komunikace. Zároveň se zde předpokládají úpravy týkající se parkování, proto zatím není vhodné provádět obnovu zeleně. Jan Holický, radní