Sobotní sokolení neboli ve zdravém těle ­ zdravý duch

Pražské sokolské jednoty chtějí ukázat lidem, že Sokol stále žije, není vůbec zastaralý, ale mladý, a nabízí různorodé vyžití pro všechny věkové skupiny.

Svou činnost budou prezentovat na společné akci nazvané "Sobotní sokolení". Ta se uskuteční v sobotu 22. září od 10 hodin do odpoledne na sportovištích jednot ­ v dejvické sokolovně Sokola Dejvice, na Hanspaulce, nebo v Sokole Břevnov ­ Hradčany.
 
 Lidé si mohou přijít zasportovat, otevřeno je pro všechny. Kromě různých soutěží, her, možností zacvičit si na nářadí ové dráhy.
 
 Více se lze dozvědět například na webových stránkách www.sokoldejvice.cz . Dejvická sokolská jednota má okolo 1000 členů a z toho přes 500 dětí a mládeže. Cvičí oddíly sokolské všestrannosti (např. aerobik, ale i zdravotní cvičení).
 
 Stále větší úlohu sehrávají oddíly sportovní ­ tenis, karate, sportovní gymnastika, TeamGym, šerm (s mistry republiky), basketbal. "Máme i specifikum, kterým je skutečný skautský oddíl," říká předseda Sokola Dejvice Stanislav Zahradníček.