V programu "Deregulace" radnice nabídne další volné byty

Obecní program nazvaný "Deregulace", který je určen seniorům a má předejít těžkostem těchto lidí s placením jednostranně zvyšovaného nájemného, se rozběhl.

V době uzávěrky listu radní připravovali vyhodnocení prvního kola výběrového řízení na pronájem volných obecních bytů v rámci tohoto programu. V průběhu září vyhlásí městská část další výběrové řízení na bezmála čtyřicet volných bytů určených k výměně. "Jde o kontinuální proces. Volné byty budeme dávat k dispozici průběžně po etapách," uvedl radní Jan Holický.

Projekt "Deregulace" je určen seniorům z Prahy 6, kteří obývají velké byty a mají obavu, že v dalších letech nebudou schopni zaplatit deregulovaný nájem. Tyto byty mohou vrátit majiteli ­ obci nebo soukromému vlastníkovi ­ a "vyměnit" jej za malometrážní obecní byt. Přesné podmínky jsou k dispozici na webových stránkách radnice, v informačních kancelářích a na odboru správy obecního majetku radnice. Pracovníci odboru lidem pomohou s vyplněním přihláškového formuláře nebo s výpočtem, zda zájemce splňuje dané podmínky. Radnice také připravuje vydání informačního letáku s odpověďmi na nejčastější dotazy lidí.

Limity nejsou přísné

Senioři se často obávají, že nesplní limit maximálního možného příjmu určeného radnicí. Ten se v programu deregulace rovná jednomu násobku životního minima po odečtení nákladů na bydlení. "Určující výslednou částku však senior zjistí tak, že od svého současného starobního důchodu odečte předpokládané nájemné v roce 2010 a současné výdaje za služby spojené s bydlením (tedy vodné, stočné, energie apod.). Pokud je výsledná částka nižší než životní minimum, podmínky splňuje," vysvětluje radní Jan Holický. Životní minimum pro jednotlivce je 3 126 Kč a pro dvoučlennou domácnost 5 480 Kč. Do příjmů se nezahrnují žádné další příjmy, tedy ani sociální dávky, přivýdělky nebo příjmy z penzijního připojištění.

Kritéria tak splňuje například osamělý člověk s důchodem 10 tisíc korun, který na Hradčanech žije v 70ti metrovém bytě. Na výměnu bytu by měli také nárok například manželé, kteří mají dohromady příjem z důchodu 17 tisíc korun a obývají 90ti metrový byt na Břevnově. Jejich náklady na bydlení v soukromém či obecním domě budou v roce 2010 téměř 11 tisíc korun a po odečtění nákladů na služby je výsledek nižší než životní minimum pro dvoučlennou domácnost.

Vzorový výpočet pro splnění kritérií programu deregulace

Příjem je starobní důchod, bez zahrnutí případných dalších příjmů jako jsou například výplata z penzijního připojištění nebo různé sociální dávky.
Předpokládané náklady na bydlení jsou součtem předpokládaného nájemného v roce 2010 (dle Zákona 107/2006 Sb.) a současných plateb za služby spojené s užíváním bytu (bez telefonu, TV, rozhlasu apod.).

Příklad 1 ­ jednotlivec

Příjem (starobní důchod) 10 000,- Kč měsíčně

Předpokládané náklady na bydlení (byt 70m2 v katastrálním území Hradčany, tj. předpokládaný nájem je 110,05 Kč/m2) je součtem předpokládaného nájemného ve výši 70 x 110,05 = 7 703,50 Kč a současných služeb ve výši 1 700,- Kč (součet poplatků za plyn, elektřinu, vodné, stočné, bez telefonu, TV, rozhlasu apod.). Celkové předpokládané náklady na bydlení jsou tedy 8 365 + 1 600 = 9 965 Kč.

1 Výše měsíčního příjmu (výše starobního důchodu bez případných dalších příjmů) 10 000,- Kč
2 Výše předpokládaného nájemného v roce 2010 7 703,50 Kč
3 Výše současných plateb za služby 1 700,- Kč
4 Předpokládané náklady na bydlení (součet řádků 2 a 3) 9 403,50 Kč
5 Příjem po odečtení předpokládaných nákladů na bydlení (řádek 1 – řádek 4) 596,50 Kč

Jelikož je příjem po odečtení předpokládaných nákladů na bydlení (tj. řádek 5) menší než Životní minimum tj. pro jednotlivce 3 126,- Kč, splňuje příklad podmínku pro program "Deregulace".

Příklad 2 ­ dvojice

Příjem (starobní důchod) 9 000,- Kč a 8 000,- Kč měsíčně, dohromady 17 000,- Kč

Předpokládané náklady na bydlení (byt 90m2 v katastrálním území Břevnov, tj. předpokládaný nájem je 119,79 Kč/m2) je součtem předpokládaného nájemného ve výši 90 x 119,79 = 10 781,10 Kč a současných služeb ve výši 2 900,- (součet poplatků za plyn, elektřinu, vodné, stočné, bez telefonu, TV, rozhlasu apod.). Celkové předpokládané náklady na bydlení jsou tedy 10 781,10 + 2 900 = 13 681,10 Kč.

1 Výše měsíčního příjmu (výše starobního důchodu bez případných dalších příjmů)  17 000,- Kč
2  Výše předpokládaného nájemného v roce 2010 10 781,10 Kč
3 Výše současných plateb za služby 2 900,- Kč
4 Předpokládané náklady na bydlení (součet řádků 2 a 3) 13 681,10 Kč
5 Příjem po odečtení předpokládaných nákladů na bydlení (řádek 1 – řádek 4)  3 318,90 Kč

Jelikož je příjem po odečtení předpokládaných nákladů na bydlení (tj. řádek 5) menší než Životní minimum pro domácnost se 2 dospělými, tj. 2 880 + 2 600 = 5 480,- Kč, splňuje příklad podmínku pro program "Deregulace".

Příklady zpracoval odbor sociálních věcí Úřadu MČ Praha 6.

Roční nájem se prodlužuje

V některých případech vzbuzuje mezi seniory nejistotu to, že nájemní smlouvu podepisují pouze na jeden rok. "Smlouvu budeme lidem průběžně prodlužovat, pokud se během roku nezmění situace, tedy že nebudou vlastnit jiný objekt vhodný k bydlení," sděluje Jan Holický. Opakovaným prodlužováním smlouvy se městská část chrání proti tomu, aby nedocházelo k přechodu nájmu na blízké osoby dle Občanského zákoníku, například v případě úmrtí. "Jinou právní cestou to nejde. Radnice již řešila tento problém v domě s pečovatelkou službou, kam se po zesnulé nájemkyni nastěhovala její vnučka," upozorňuje Holický s tím, že byty musí být pro ty, komu jsou určeny a kdo skutečně potřebuje pomoc obce.

Pro řešení případných problémů s deregulovaným nájmem bude seniorům sloužit i nově postavený bytový dům Nová Ořechovka v ulici Na Dračkách. Městská část zároveň připravuje nové zásady nakládání se sociálními byty, které umožní řešit situaci i lidem, kteří nesplňují podmínky pro výměnu bytu v programu deregulace nebo pro přijetí do domu seniorů. Městská část však není jediná, kdo nabízí pomoc lidem při deregulaci nájmů. "Jsme informováni, že magistrát připravuje projekt tzv. ústupového bydlení, který by řešil dopady deregulace v rámci celého hlavního města. Kromě toho se lidé mohou ucházet o státní dávky jako je příspěvek na bydlení či doplatek na bydlení," doplňuje radní Jan Holický.