Vypich se stane baseballovým centrem

náhled souboruNa místě škvárového fotbalového hřiště a přilehlé louky vedle plochodrážního ,stadionu na Markétě vyrůstá nový baseballový areál. Místo, které více méně leželo ladem, bude mít konečně kvalitní sportovní využití.

Vlastníkem pozemku je ministerstvo vnitra, které nemá dost peněz na to, aby se o pozemky staralo nebo budovalo vlastní sportoviště. Po několik let jej propůjčovalo pouze k jednorázovým akcím. Nyní uzavřelo ministerstvo na osm let smlouvu o výpůjčce se sdružením Kotlářka, které u Vypichu buduje baseballový areál. "Na pozemích ministerstva budou vybudována dvě hřiště na baseball s nezbytným vybavením a zázemím," potvrzuje Petr Vorlíček z tiskového oddělení ministerstva vnitra.

Sdružení Kolářka, které je pokračovatelem baseballového oddílu Kotlářka při DDM Praha, se rozhodlo investovat do stavby vlastního hřiště z prostých důvodů. Vlastní stadion nemá a kvalitní hráči odcházejí do jiných oddílů. Přitom Kotlářka je známá svými úspěchy na poli mládežnického baseballu. "Bohužel stadion DDM na Kotlářce, kde máme oddílovou základnu, nevyhovuje rozměrově pro kategorie starších kadetů, juniorů a mužů. Dlouho se hledaly možnosti, jak pokračovat se sportovci, které vychováváme od útlého mládí. Nechceme přenechávat tak kvalitní základnu jiným pražským oddílům jen proto, že nedisponujeme hřištěm," vysvětluje důvody pro stavbu vlastního areálu generální manažer OS Kotlářka Josef Paclt a dodává, že starší kategorie si musely pronajímat hřiště jiných oddílů.Stavba bude dokončena letos na podzim, kdy bude oseta tráva a provedeny finální povrchové úpravy. Hráči však na hřiště vyběhnou na jaře příštího roku, až zakoření travnaté plochy. Kromě vlastního hřiště budou v areálu i tribuny pro diváky, hráčské šatny, toalety, místo pro občerstvení a další drobné doplňkové stavby, které jsou nezbytné pro hladký chod areálu a zejména pro pořádání turnajů. "Tyto stavby však budou realizovány postupně s ohledem na naše finanční zdroje, které jsou limitované," říká Josef Paclt s tím, že areál vzniká za podpory České baseballové asociace, ministerstva vnitra i soukromých firem.

Přáním sdružení je postupně doplnit areál tak, aby mohl sloužit nejen oddílu, ale i sportovní veřejnosti z přilehlého okolí. "Rádi bychom jej obohatili například o posilovnu nebo krytou tréninkovou víceúčelovou halu," říká manažer Kotlářky.

Hřiště na Vypichu bude teprve čtvrtým baseballovým komplexem v Praze. "Vznikající areál na Markétě je výjimečný svou polohou na rozhraní Prahy 6 a Prahy 5, které mají obrovský potenciál dětí a mládeže," říká o rostoucích sportovištích a možná i členské základně Josef Paclt. Cílem sdružení Kotlářka, je spolupráce s petřinskými školami. "Vzhledem ke sportovní orientaci některých škol na Petřinách, si od této spolupráce slibujeme mnoho. Kombinace baseballu s ostatními sporty se osvědčila i v USA, kolébce těchto sportů."Vzhledem k tomu, že nové hřiště bude splňovat parametry pro hraní nejvyšších domácích i evropských soutěží, lze očekávat, že nový areál přitáhne řadu atraktivních baseballových soutěží. "Doufáme, že nový areál přivede ke sportu co nejvíce mladých lidí a fanoušků," věří baseballoví trenéři Kotlářky a vědí proč. Baseball má v Praze 6 značnou tradici. Před téměř třiceti lety vznikl na Kotlářce oddíl softballu žáků a přirozeným vývojem se rozšířil o oddíl baseballu. Dnes patří oddíl baseballu SK Kotlářka mezi nejúspěšnější mládežnická družstva v republice a ve většině těchto kategorií je několikanásobným vicemistrem nebo mistrem republiky.