Vyplácení dávek se zpožďuje

Vyplácení finančního příspěvku na péči se už od června opožďuje a předpokládá se, že tomu tak bude i nadále.

"Úřad nemá převedeny finanční prostředky na svém účtu, proto se nemohou výplaty provádět včas," komentuje situaci Jan Holický. Na problém upozorňoval starosta Chalupa svým dopisem ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase. "Lidé musejí být trpěliví, o peníze nepřijdou," dodává Holický. Avšak peníze pro srpnovou výplatu obdržel Úřad městské části až 17. 8. Ihned v následujícím týdnu byly zahájeny výplaty.
 
 V lednu bylo do evidence úřadu převedeno 1 720 občanů s nárokem na nový příspěvek (původní bezmocnosti vyplácené k důchodu a příspěvek na péči o osobu blízkou). Nyní je v databázi již okolo tří tisíc občanů a každým měsícem se tento počet zvyšuje. Hlavním důvodem dlouhého vyřizování podaných žádostí je pomalá práce posudkového lékaře Úřadu práce. Přitom tento posudek je nezbytný pro přiznání dávky.
 
 Úřad Prahy 6 dostal od magistrátu na tento rok dotaci pro vyplácení příspěvku na péči ve výši 53,5 mil. Kč, rozpočtovým opatřením byla v červnu navýšena o dalších sedm a půl milionu korun. Celkem má Praha 6 pro rok 2007 k dispozici částku 61 milionů korun. "Ani toto navýšení však není dostatečné. K 31. 7. bylo občanům vyplaceno již přes 48 milionů a při přiznání dosud nevyřízených žádostí se může celková suma přiblížit 100 mil. korun ročně," dodává radní Holický.
 
 Ukazuje se, že celá řada občanů pobírajících příspěvek na péči, především na I. stupni, jej bere spíše jako přilepšení čistých příjmů nežli jako prostředky, kterých mají využít na nákup sociálních služeb. Lidé je použijí pro osobní potřebu, a díky tomu se peníze do systému nevracejí. Téměř polovina všech žádostí o příspěvek na péči jsou právě zhodnoceny v I. stupni. "Příspěvky na péči se do systému sociálních služeb vracejí jen z malé části, poskytovatelé služeb pak mají finanční problémy," uvedla vedoucí odboru sociálních věcí Jitka Köcherová. Problémem se začala zabývat vláda a připravuje novelu zákona o sociálních službách.
 
 Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., jehož součástí je i příspěvek na péči, platí od ledna. Příspěvek dostávají zdravotně postižení a senioři přímo, sami si z něj mají hradit sociální služeby, např. pobyt v ústavu, pečovatelku či opatrování rodinou. Potřební získávají měsíčně od 2 000 do 11 000 Kč podle závažnosti svého postižení a své závislosti na pomoci druhého.