Ekologické granty

Městská část vyhlásila témata grantů na podporu ekologických aktivit pro letošní rok.

O granty se mohou ucházet jak fyzické osoby, tak i nestátní neziskové organizace, které působí v oblasti ekologických aktivit v Praze 6. Projekty musejí odpovídat vyhlášeným programům a musejí být realizovány v tomto roce. Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici v informačních kancelářích ÚMČ Praha 6 a na www.praha6.cz. Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. Žádosti musejí být odevzdány na úřad 25. ledna.

Témata: