Festival Magických osm na Ořechovce

Česká historie zejména dvacátého století je poznamenána nadějnými i truchlivými událostmi, které přicházeli velmi často, když se na konci letopočtu objevovala osmička.

Zajisté je to souhra historických okolností. Ale na mnoho lidí tento fakt působí dojmem téměř magickým a osudovým. A právě v letošním roce budeme vzpomínat mnoha kulatých výročí osmičkových dějin ­ 1918, 1938, 1948, 1968 a konec konců i roku 1988, kdy začal v tehdejší ČSSR sílit společenský neklid, který vedl k pádu komunistického režimu v roce 1989.

Městská část Praha 6 proto ve spolupráci s kinem Ořechovka připravila komorní festival Magických osm v české historii 20. století. Bude probíhat v kině Ořechovka od 25. 1. do 29. 1. 2008. V pátek se uskuteční slavnostní zahájení a vlastní program bude zahájen v sobotu od dopoledních hodin. Poslední představení začíná v 19 hodin. Stejně tak v neděli. V pondělí a v úterý pak bude dopolední program zaměřený především pro školy, odpoledne a večer pak pro širokou veřejnost.

A co bude k vidění? Především filmy, které se obsahem váží k příslušným historickým mezníkům nebo vznikaly v době prezentovaných událostí. Na programu budou jak dokumentární filmy a sestřihy filmových žurnálů, tak hrané filmy. Můžeme se těšit například na dokumenty Dějiny na osm, Jan Masaryk, Mnichov 1938 a další. V sekci hraných filmů je v nabídce festivalu adaptace "Žertu" Milana Kundery, tristní ukázky totalitní kinematografie "Tobě hrana zvonit nebude" či "Vítězný lid", ale také reflexe vzniku Československa jako "Třetí rota" či "Hvězda zvaná Pelyněk".

Filmový program doplní úvody historiků, panelové diskuze a výstava v předsálí kina, která představí dobový kreslený humor a plakáty. Podrobnější informace naleznete na www.kino-orechovka.cz