Nájemníci o možnost privatizovat nepřijdou

Zastupitelé Prahy 6 v prosinci schválili pozastavení prodeje bytových jednotek v domě v ulici Někrasova v Bubenči. Reagovali tak na rozhodnutí katastrálního úřadu, podle kterého nelze provést vklad převodu vlastnictví k bytovým jednotkám, které kupují nájemníci jednotlivých bytů v tomto domě v rámci obecní privatizace.

O možnost privatizovat byt však nájemníci nepřicházejí. "V domě, který jsme určili k privatizaci, je osm bytů a jeden půdní prostor. A právě ten způsobil nyní časovou prodlevu a určité komplikace prodeje bytů jejich nájemníkům," sdělil starosta Tomáš Chalupa a dodal: "Půdu získal formou výběrového řízení stavebník, který nakonec nedokázal se svým projektem získat stavební povolení a my od smlouvy s ním musíme odstoupit. Následně se musíme s nájemníky bytů domluvit, zda uvolněný půdní prostor odkoupí oni dle příslušných podílů nebo zda vyčkají s privatizací svých bytů na další výběrové řízení na uvolněný půdní prostor."

Zda to budou nájemníci domu, kteří půdu odkoupí nebo zda radnice vypíše výběrové řízení na prodej půdy bude předmětem jednání s nájemníky. "Jsme ochotni diskutovat i o výstavbě dvou bytů na půdě, jak to zamýšlel původní vlastník, pokud ale nebude projekt příliš megalomanský. A bude-li přijatelná cena půdního prostoru, budeme diskutovat i o možném odkoupení půdy," řekla zastupitelům jedna z nájemnic Lenka Lamprechtová. Cena, kterou radnice nabídne nájemníkům k jednání prostřednictvím advokátní kanceláře, bude 15 900 korun za m2. Tato částka totiž vychází jako průměrná cena metru čtverečního z více než dvě stě zrealizovaných půdních prostor, které radnice od roku 2003 nabízela k prodeji.

Dříve, než se nájemníci rozhodnou, kterou variantu zvolí, jim radnice vrátí dosud přijaté částky na úhradu kupních cen jednotlivých bytů včetně obvyklých úroků. Průměrná cena za m2 bytu v rámci privatizace je m2 v tomto domě 6 880 korun. Zároveň nájemníci získají slevu na nájemném po dobu od podání návrhu na vklad nerealizované smlouvy o převodu vlastnictví příslušné bytové jednotky do dne, kdy bude Městské části Praha 6 doručeno rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva dle takové smlouvy.