Pomník Nikoly Tesly má tři adepty na vítěze

Vítěznou podobu památníku vědce Nikoly Tesly, který má být součástí parku při stejnojmenné ulici, porota napoprvé nevybrala. Ze soutěže, kterou vypsala radnice, nakonec vzešla tři druhá místa.

Porotci vyzvali autory těchto návrhů, aby upřesnili technologické postupy a použité materiály, a také náklady na údržbu. Autory tří návrhů na 2. místě městská část odmění částkou 100 tisíc korun. Jsou jimi architekti Vladimír Vašut za návrh Čtverce poznání, Petr Janda s návrhem Rámu s elektrickým výbojem a kolektiv Jan Dluhoš, David Moješčík a Michal Šmeral s návrhem nazvaným Muž blesků. Porotci ještě rozhodli o udělení odměn ve výši 33 tisíc korun třem návrhům s názvy Energetické pole, Postava v siločarách a Neobvyklá písmena. O vítězném návrhu a finální podobě pomníku bude v lednu rozhodovat radnice po jednání s autory modelů.

V soutěži na ztvárnění Teslova pomníku se sešlo celkem 51 platných návrhů. Hodnotila je třináctičlenná porota. Mezi porotci byli i velvyslanci Srbska a Chorvatska, zemí odkud Tesla pochází, dále například rektor ČVÚT Václav Havlíček, Petra Hoftichová z vedení Galerie hl. města Prahy nebo starosta Tomáš Chalupa.

Do ztvárnění pomníku významného vynálezce, který v letech 1936-37 pobýval v tehdejším Československu, chce městská část investovat jeden a čtvrt milionu korun. Základní kámen pomníku byl položen již vloni na podzim u příležitosti 150. výročí Teslova narození. Akce se tehdy zúčastnil chorvatský prezident Stepjan Mesič.

MUŽ BLESKŮ:

Nikola Tesla byl veřejností považován za podivína, čaroděje, či muže blesků; ovinutá postava kráčející ve vyšších sférách na výbojích, zcela osamocená ve svém světě.


ČTVERCE POZNÁNÍ:

Velké zelené moře rozčleněné drobnými pásky s nápisy a rozpoznatelné ostrovy poznání ­ svítící čtverce z pochozího skla; čtverce svítí v noci po aktivaci čidla; 704 polí (patentů, naučné aktivní panely); na páscích dekády Teslova života.


RÁM S EL. VÝBOJEM:

Elektrický výboj jako hlavní motiv; rám se skleněnou deskou a výboji (3x3x0,5m); mezi skly bude folie s texty o Teslovi. Skla jsou zevnitř pokovená, aby eliminovala výboje; uvnitř zařízení produkující výboje spouštěné čidlem při příchodu.