Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice

Začal rok 2008, rok kulatých výročí. Letopočet končící osmičkou má v souvislosti s naší historií 20. století zvláštní význam. Letošní rok připomene několik výročí událostí, které se pro Čechy staly mezníkem. Zároveň bude rokem, kdy Prahu 6 čeká řada velkých investic do školství, dopravy a životního prostředí.

"Letošní, bilanční rok bude více než jindy znamenat ohlédnutí do vlastní historie. Přesto bych si přál, aby symbolická osmička na konci letopočtu pro každého znamenala jen to, že prožijeme příjemný a úspěšný rok," říká starosta Tomáš Chalupa. Městská část během roku připraví řadu akcí k připomenutí klíčových mezníků historie ­ událostí z let 1918, 1938, 1948, 1968 a konec konců i z roku 1988, kdy sílil odpor vůči komunistickému režimu, který vedl v roce 1989 k jeho pádu. "Půjde o vzpomínkové akce s pamětníky z Prahy 6, výstavy, slavnostní shromáždění a koncerty," upřesňuje tiskový mluvčí Martin Šalek. První akcí je filmový festival "Magických osm v české historii 20. století", který se uskuteční v kině Ořechovka od 25. do 29. ledna.

Stěhování radnice i řešení parkování

Rok 2008 nebude jen rokem vzpomínek. Prozrazuje to rozpočet městské části, který zastupitelé schválili před vánočními svátky. Městská část bude v tomto roce hospodařit s takřka vyrovnaným rozpočtem. Zastupitelé schválili vydání ve výši 1 miliardy 200 milionů korun, plánované příjmy budou tvořit 1 miliardu 197 milionů korun. Oproti loňsku jsou celkové příjmy i výdaje o čtvrtinu nižší.

Jednou z největších akcí, která zasáhne nejen do rozpočtu, ale také do života obyvatel Prahy 6, bude rekonstrukce budovy radnice, a s tím spojené stěhování jednotlivých částí úřadu na detašovaná pracoviště. Stěhování začne již na jaře. Náklady na rekonstrukci radnice odčerpají z rozpočtu 115 milionů korun. Přestavba potrvá minimálně do konce roku 2009.

Vedení radnice již letos vyřeší otázku, zda a jak zavést zóny placeného stání v některých lokalitách Prahy 6. Kolem dvou milionů korun poslouží na dopracování studií o parkování v Dejvicích a Bubenči; podle ní radnice stanoví podmínky zavedení zón placeného stání a lokality, kde by mohly do budoucna vyrůst garáže.

Nové chodníky znovu platí radnice

Téměř sto milionů korun bude městská část investovat do zkrášlení obce a obnovy parků. Většina částky bude použita na revitalizaci sídliště Dědina. Budou nakoupeny i projekty na dalších devět akcí, například rekonstrukci parku Ve Struhách, v Zavadilově ulici, okolí usedlosti na Pernikářce nebo centrálního parku Hanspaulka ­ Kotlářka.

Na opravy chodníků, které na své náklady Praha 6 opravuje, bude na účet Technické správy komunikací převedeno 124 milionů korun. TSK za ně opraví například lokality Baterie I, Břevnov-Tejnka nebo Dělostřeleckou ulici. Nových povrchů silnic a chodníků se dočkají i ulice sbíhající se do náměstíčka Kafkova a Wuchterlova v Dejvicích.

Celkem 200 tisíc korun vyčlenila městská část na nové herní prvky dětských hřiš». Více než dva a půl milionu korun půjde na pořízení nových parkových laviček a odpadkových košů.

V oblasti školství počítá radnice s investicí do kompletní rekonstrukce budovy základní školy Na Dlouhém lánu. Na ni je v rozpočtu vyčleněno necelých 48 milionů korun. "Jedná se o předposlední základní školu, kterou musíme opravit. Zbývá Z© Interbrigády, jejíž oprava je naplánovaná na rok 2009," upřesnil starosta Tomáš Chalupa. Z mateřských škol čeká kompletní opravu za 20 milionů korun M© Parléřova, vybuduje se nová třída M© Kohoutek v budově hanspaulské základní školy a zřízena bude také školka při Z© Petřiny-jih. Další miliony půjdou na opravy ostatních objektů školek, například na výměny oken a opravy hřiš».

Pohotovost zůstane, budou se vítat novorozenci

Rozpočet podpoří částkou 4 miliony 689 tisíc korun provoz obou lékařských pohotovostí v Praze 6, a to přesto, že magistrát na pohotovosti přestal přispívat a přesunul je do fakultních nemocnic. Částka je však proti loňsku nižší o více než milion korun a i šestková radnice uvažuje o úsporných opatřeních.

Do oblasti kultury a sportu směřují proti loňskému roku tři čtvrtiny výdajů. Finanční podpory se dočkají Dejvické divadlo, kulturní kluby Delta a Kaštan i řada výstav a již zavedených a hojně navštěvovaných kulturních i sportovních akcí. Některé nastávající maminky možná potěší půl milionu korun vyčleněných na obnovu tradice z dob "budování socialismu" ­ tzv. "vítání občánků", které se bude týkat dětí narozených v tomto roce. Radnice také plánuje vydání informačních brožur například o stavbě městského okruhu, bulletinu s mapkou institucí nebo průvodců, jeden a čtvrt milionu korun je určeno na vydání Knihy o Dejvicích, která naváže na Knihu o Břevnově a Bubenči. S kulturou souvisí i výdaj 20 milionů korun na opravu celého domu, ve kterém sídlí divadlo S+H. To se po dobu rekonstrukce přestěhuje do náhradních prostor.

Dvaadvacet milionů korun půjde na třetí etapu budování rekreačního a sportovního areálu na Ladronce. Letos by mělo dojít k prodloužení stávající cyklistické a in-line dráhy včetně mimoúrovňového křížení s Kukulovou ulicí vedoucí do Motola.

Změny neprošly

Projednávání rozpočtu zastupitelstvem mělo poměrně hladký průběh. Komunistický zastupitel Ivan Hrůza ocenil snižování výdajů, nicméně tento posun je podle něj nedostatečný. Za klub KSČM pak předložil řadu dalších úsporných opatření. Navrhoval například vypustit z rozpočtu nákup nových laviček nebo vydávání informačních brožur, rekultivaci okolí usedlosti Pernikářka navrhl řešit pouze pravidelnou údržbou. "Máme rozsáhlé komplexy zeleně a dost parků, revitalizace okolí Pernikářky je nadbytečná," soudí Ivan Hrůza.

Opoziční zastupitelé za Stranu zelených ocenili navýšení financí na granty v oblasti životního prostředí i vyčleněné peníze na zřízení pítek v Praze 6. Navrhli také přesun peněz z některých oblastí ve prospěch posílení cyklistické dopravy. ®ádný z pozměňovacích návrhů zastupitelé nakonec neschválili. Starosta Tomáš Chalupa se pozastavil nad tím, že žádný z návrhů, které opoziční zastupitelé předložili při schvalování finálního rozpočtu, nepředložili a neuplatnili při jeho přípravách v prvním nebo druhém čtení.

Spolek břevnovských živnostníků jako první zorganizoval společenskou akci ve zrekonstrovaném sálu usedlosti Marjánka. "Poprvé na Marjánce" se tak znovu tančilo na Štěpána po 70ti letech.