Rozhovor s Oldřichem Kužílkem předsedou Komise pro otevřenou radnici

Komise pro otevřenou radnici má slibný název. Čím se zabývá? Jak bude pro občany přínosná rekonstrukce radnice právě z pohledu přístupu úřadu k občanům a jakou roli v tom komise sehrává? Má úřad nějaké nedostatky z pohledu komunikace s veřejností? Jaká navrhujete řešení?

Komise pro otevřenou radnici má slibný název. Čím se zabývá?

Náš úkol je zlepšovat přístup občanů k informacím, otevřenost rozhodování a účast veřejnosti na něm. Také zvyšovat objektivitu při šíření informací za veřejné prostředky (například koncepční otázky tištěného periodika radnice, webových stránek) a řešit koncepční otázky komunikace s veřejností. Doporučili jsme zkrátit lhůty pro zveřejnění dokumentů projednaných radou a zastupitelstvem z dosavadních více než deseti dnů na pět, navrhli jsme také posílit záznamy jmenovitého hlasování v radě. KOR iniciuje také protikorupční opatření, protože čert nikdy nespí. Například jde o zlepšení informací o veřejných zakázkách. Průběžně kontrolujeme zveřejňování programu a přípravy na jednání komisí a výborů, aby občané mohli včas reagovat a nepřišli interpelovat až na zastupitelstvo, když už jsou rozhodnutí z větší části předjednaná.

Jak bude pro občany přínosná rekonstrukce radnice právě z pohledu přístupu úřadu k občanům a jakou roli v tom komise sehrává?

Úřad by se měl o řád změnit k vyššímu pohodlí a přehlednosti pro občany. Projednávali jsme, zda a jak vytvořit volné kancelářské haly s přístupem občanů, různé formy informačních služeb pro veřejnost. Komise zdůraznila, že důležitou součástí rekonstrukce bude komunikace s veřejností o náhradní organizaci úředních činností. Nechceme, aby občané bezradně pobíhali mezi přechodnými pracovišti. Pokusíme se při rekonstrukci nalézt nové formy přímé služby občanům, a» už po internetu nebo jako dodávku téměř až do domu.

Má úřad nějaké nedostatky z pohledu komunikace s veřejností? Jaká navrhujete řešení?

Například informace o veřejných zakázkách jsou chabé. Navrhujeme zveřejňovat i ceny druhé a další nabídky, důvody, proč nevybrat nejlevnější, konečnou cenu po vícepracích a změnách projektů a výzvy k budoucím zakázkám. Také se snažíme vytvářet komplexní informaci o tom, co vše se v horizontu měsíců a let chystá, jak projekty postupují fázemi rozhodnutí a kdy a jak se k nim mohou občané předem vyjádřit, aby vznikaly ve skutečném dialogu s veřejností.