The Prague British School zveřejní podmínky stipendií

Na začátku února se do budovy bývalé základní školy Vlastina stěhuje nový nájemce ­ The Prague British school. Škola se do zrekonstruovaných prostor školy přesouvá z původního sídla v Bubenči. Prague British school současně nabídne stipendijní místa pro děti z Prahy 6.

Podmínky, za kterých se budou smět děti přihlásit ke stipendiu, budou během ledna zveřejněny na webových stránkách Prahy 6. "Půjde například o podmínku, že dítě bude muset být přihlášeno v jedné z šestkových škol," uvedl radní Jan Holický. Britská škola totiž není v systému českých škol. Poté se žáci mohou hlásit k přijímacímu řízení v britské škole. Postupně bude naplněno 25 míst studijních míst, která budou pro děti z Prahy 6 zdarma.

Veškerá výuka v Prague British School je vedena v anglickém jazyce. Žáci do 14ti let se učí podle britských osnov pro Anglii a Wales. Následuje dvouletá připrava na zkoušku IGCSE (mezinárodní zkouška o středoškolském vzdělání). V 16ti letech pokračují ve studiu v dvouletém maturitním programu a v osmnácti letech skládají I.B. Diploma (mezinárodní maturita). Žáci, kteří nemluví plynně anglicky, navštěvují hodiny intenzivní výuky angličtiny. Podle anglických pravidel výuka začíná již v pěti letech, nicméně v rámci stipendijního programu se děti budou smět zapojit v různých ročnících, pokud splní zkoušky.

Díky rozšířeným prostorám British schoool připravila nově i oddělení jeslí pro děti od 18ti měsíců. V září pak bude zahájena výuka v Česko-britské základní škole, která bude sesterskou pobočkou British school. Půjde o dvojjazyčné třídy určené česky mluvícím dětem, které dovrší 6 let před 1. zářím 2008, škola je registrovaná u ministerstva školství. Dvojjazyčné vyučování bude podle českých osnov a vybrané předměty a témata dle britských osnov. Na česko ­ britské třídy se nabídka stipendií nevztahuje. Za školné v této soukromé škole rodiče zaplatí přes dvě stě tisíc korun ročně.

Více informací o obou školách na www.pbschool.cz či www.ceskobritska.cz.