Zápisy prvňáčků do škol již v lednu a v únoru

Zápisy do prvních tříd základních škol budou na rozdíl od loňského roku, kdy se školy shodly na jednotném termínu, probíhat různě. V Praze 6 se budoucí školáci mohou zapisovat mezi 22. lednem až 7. únorem 2008 dle místních podmínek škol.

"Současná právní úprava nezavazuje základní školy k dodržení jednotného termínu zápisu do prvních tříd, zákonem je pouze stanoveno časové rozpětí, v němž se musí zápisy uskutečnit," vysvětluje radní pro školství Jan Holický.

Dosavadní pravidla pro zápis zůstávají v platnosti: rodiče nejsou při volbě školy, na níž bude jejich dítě plnit povinnou školní docházku, vázáni místem bydliště. Mohou si tedy vybrat kteroukoli základní školu. Povinnost dítě přijmout má ovšem pouze tzv. spádová škola, která je určena podle místa trvalého pobytu dítěte vyhláškou hl. města Prahy a zpravidla to bývá škola nejbližší.

U zápisu předloží rodič svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. K zápisu se v doprovodu svého zákonného zástupce dostaví každé dítě, které do 31. 8. 2008 dovrší 6. rok věku, tedy včetně dětí cizinců. Žádosti o odklad povinné školní docházky na základě předloženého vyjádření poradenského zařízení a odborného lékaře povolují ředitelé škol. Děti, které dovrší 6 let věku v době od 1. 9. do 31. 12. 2008, mohou být výjimečně ke školní docházce přijaty na žádost rodiče, budou-li přiměřeně duševně i tělesně vyspělé.

Nabídka škol v Praze 6 je značně pestrá. Ti, kdo mají přístup k internetu, mohou získat užitečné informace o školách v Praze 6, školské legislativě a také např. o organizaci školního roku (období školního vyučování, termínech prázdnin atd.), na adrese www.praha6.cz/zapis_zs_2008_9.html.

V této sekci jsou v odstavci Základní školy uvedeny odkazy na internetové stránky jednotlivých škol.Informace k zápisu poskytnou i ředitelé základních škol, případně pracovníci Odboru školství ÚMČ Praha 6 (tel. 220 189 551 nebo 220 181 456).