Čestným občanům zazpívala Eva Urbanová

V září uplynulo 88 let od připojení obcí a měst tvořících Prahu 6 k hlavnímu městu. U příležitosti oslav Dne Prahy 6 byli jmenováni její noví čestní občané.

Karel Vávra, Jiří Navrátil a Zdeněk Mahler si převzali svá ocenění při slavnosti v Břevnovském kláštěře z rukou starosty Tomáše Chalupy. Za paní Evu Duškovou ocenění převzala rodina.Kritériem pro výběr čestných občanů byla mimořádná odvaha a statečnost či mimořádný kulturní a společenský přínos. Tyto postoje prokázali Karel Vávra i Jiří Navrátil v dobách totality a neskrývali dojetí i potěšení nad oceněním Prahy 6, která se rozhodla připomenout jejich statečnost. Oba byli léta vězněni, když se pokusili vzepřít nastupujícímu komunistickému režimu. „Mladý člověk má možnost se rozhodnout konformně, a pak je z něj čecháček, a nebo se rozhodne jít proti moci, třeba beznadějně, a pak je naivní. Toto vyznamenání mi potvrzuje, že je lepší být naivní,“ řekl Jiří Navrátil, který strávil ve vězení 11 let odsouzený za velezradu.

„Po letech vykonané práce přišlo uznání od sousedů. A protože je mám rád a po desetiletí s nimi hezky vycházím, tak si toho obzvlášť vážím,“ prohlásil po převzetí ceny Zdeněk Mahler, který se letos dožívá 80 let. Osobně pak považuje čestné občanství za svoji druhou největší životní poctu. „Tou první bylo, když mi František Fajtl po promítání Nebeských jezdců poklepal na rameno a řekl: pašák,“ vzpomíná Mahler. Sám ocenil i rozhodnutí zastupitelů, kteří podle jeho slov měli těžkou práci, neboť Mahlerovy názory nebyly vždy každému po chuti a týkaly se často kontroverzních témat.

K poctě letošních čestných občanů se konal koncert v bazilice sv. Markéty v Břevnovském klášteře, jehož hlavní hvězdou byla operní pěvkyně Eva Urbanová.