MÚK Malovanka: práce jdou na jižní stranu

Práce na stavbě mimoúrovňové křižovatky Malovanka postoupí do její jižní části přilehlé ke Strahovskému tunelu, kde se začne s hloubením a stavbou betonových konstrukcí.

Hrubé konstrukce v severní části křižovatky jsou hotové a právě na ně bude postupně v říjnu převedena doprava z ulice Milady Horákové.

Šestku o tom informoval mluvčí Metrostavu František Polák. „Až na velmi krátké výluky při přeložkách bude zachována obousměrná doprava ve dvou jízdních pruzích, stejně jako nájezdy do Strahovského tunelu,“ dodal. Po přeložkách komunikací bude i pěší provoz přes Patočkovu převeden na novou ocelovou lávku a stará bude demolována.

V souvislosti se stavbou městského okruhu dojde k dalším dopravním změnám v oblasti Prašného mostu. Nájezd ze Svatovítské ulice do ulice M. Horákové ve směru do Střešovic (podél Slovenského velvyslanectví) bude zúžen o jeden jízdní pruh. Stavebníci zaberou také chodník. „Ubrání jednoho pruhu by v této části komunikace nemělo znamenat výraznou změnu,“ domnívá se Polák.

Mnohem větší změny v dopravě se ovšem připravují na Letenské pláni od prvního listopadu. „Veškerá individuelní i hromadná doprava bude převedena z ulice Milady Horákové do nové komunikace podél jižní hrany staveniště. Tato komunikace bude provozována jako obousměrná vždy s jedním jízdním pruhem pro každý směr,“ vysvětlil Polák s tím, že konečné termíny změn se ještě mohou změnit.Až do 1. čtvrtletí roku 2009 je z důvodu pokračující výstavby tunelu Blanka přerušen provoz tramvají v úseku Sparta – Hradčanská. Linka 1 je odkloněna přes Čechův most a Malostranskou (zastavuje jen ve směru Hradčanská, linka 8 je vedena v trase Vysočanská – Náměstí Republiky – Čechův most – Hradčanská – Dejvická – Divoká Šárka, linka 15 je zrušena, linka 20 je od Vítězného náměstí odkloněna na Podbabu, linka 25 je od Strossmayerova náměstí zkrácena do zastávky Sparta, linka 26 je zkrácena o úsek Sparta – Divoká Šárka a v úseku Masarykovo nádraží – Strossmayerovo náměstí vedena přes Náměstí Republiky. Je zavedena náhradní linka 36 v trase Vypich – Malovanka – Vozovna Střešovice – Dejvická – Divoká Šárka. V úseku Hradčanská – Letenské náměstí je v provozu náhradní autobusová linka X-1.

Informační centrum k výstavbě Městského okruhu je otevřeno na Letné každou středu od 14 do 18 hodin.

Návštěvníci se zde mohou seznámit s fakty o stavbě, a informovat se o aktuálním vývoji. Odborní zástupci správce stavby, zhotovitele a projektanta jsou připraveni odpovídat na otázky návštěvníků.