Nakoukněte do světa badatelů z Petřin na Dni otevřených dveří

Již tradičně se na podzim vědecké ústavy a instituce Akademie věd ČR otevírají veřejnosti. Ústav makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. na Petřinách, jehož spoluzakladatelem a prvním ředitelem byl objevitel měkkých kontaktních čoček profesor Otto Wichterle, otevírá svá pracoviště zájemcům o prohlídku v pátek 7. a v sobotu 8. 11. od 9 do 15 hodin.

Výzkumní pracovníci ústavu úspěšně pokračují nejen v tradici výzkumu lékařských aplikací polymerů, započaté prof. O. Wichterlem, ale zaměřují se i na jiné moderní trendy ve vývoji makromolekulárních (polymerních) materiálů. V ústavu se pracuje například na vývoji speciálních membrán do vodíkových palivových článků, které by v budoucnosti mohly nahradit např. spalovací motory v automobilech. Budete moci nahlédnout do laboratoří, ve kterých byl vyvinut úspěšný přípravek urychlující hojení ran (Hemagel). Rozvíjí se několik dalších „bioaplikací“ makromolekul: od aplikace moderních syntetických hydrogelů pro kontaktní a nitrooční čočky, přes využití polymerů jako „chytrých“ dopravních prostředků léčiv, které putují přesně tam, kam mají, až po přípravu nových polymerních materiálů, které podporují růst živých buněk, což by v blízké budoucnosti mohlo být využitelné v lékařství při obnově tkání kůže, cévních stěn a třeba i nervového systému. Na řadě pracovišť budou moci zájemci nahlédnout do stále poněkud tajemného nitra hmoty a s využitím nejmodernějších optických a elektronových mikroskopů, mikroskopů atomových sil a dalších přístrojů se přiblížit na dohled jedné (makro)molekuly.

Během obou dnů budou mít návštěvníci možnost absolvovat zajímavé exkurze. Pracovníci ústavu se snažili vybrat zajímavá témata: třeba jak donutit buňky, aby rostly právě tam, kde mají, jak dopravit léčivo tam, kde je ho potřeba, nebo jak nejlépe nahlédnout do nitra hmoty a sledovat pohyby atomů.

Více informací můžete získat na www.imc.cas.cz nebo u RNDr. Petra Kadlece na čísle 296 809 274 nebo na e-mailové adrese: kadlec@imc.cas.cz.

Přijďte si prohlédnout