Permoník začal sportem

Dobrodružná hra o barevné kameny ctností začala v září ve sportovním areálu TJ Tatran Střešovice.

Radní Lukáš Pollert rozdal barevné kameny jejich strážcům – jednotlivým organizacím, které etapy hry postupně organizují. Popřál také dětem hodně zdaru při plnění úkolů. Hned poté se mohly děti soustředit na plnění první zkoušky, při které testovaly sílu a zdatnost. V hale Tatranu si díky dovednostním úkolům na stanovištích mohly vyzkoušet základy florbalu, fotbalu, tenisu, házené a volejbalu, tedy sportů, kterým se jednota věnuje v rámci svých oddílů. Letos se do hry zapojila řada nových dětí, také proto, že na žádost rodičů pořadatelé snížili věkovou hranici pro účast na 7 let.

Soutěž pokračuje ještě celý říjen a vyvrcholí 30. 10. slavností u menhiru v Divoké Šárce a předáním křišťálových kamenů. Ještě předtím si budou mít děti možnost splnit některý z případně chybějících úkolů, který neměly možnost absolvovat v řádném termínu.

Zde je přehled etap hry: