Praha 6 mění tvář IV: Prohlédněte si novou Dejvickou

Stačí dvacet kroků a projdete Dejvice i Bubeneč. Nevěříte? Zajděte na výstavu „Praha 6 mění tvář IV“ do stanu na Vítězném náměstí a přesvědčte se na vlastní oči. Unikátní podlahu tu tvoří letecká fotografie části Prahy 6 o 200 čtverečních metrech, seskládaná ze stovky jednotlivých kousků a spojená dvěma tisíci šroubků. Na osmdesáti panelech pak návštěvníky osloví budoucnost Prahy 6 i její současnost.

Největším tahákem výstavy je bezpochyby prezentace výsledků urbanisticko-architektonické studie na zklidnění Dejvické třídy, kterou vyhlásila radnice v letošním roce. Na expozici ve stanu jsou k vidění návrhy šesti renomovaných architektonických ateliérů. Zadáním radnice bylo přeměnit dnešní ulici na městskou obchodní třídu, kde by hlavní slovo měli chodci. O změně charakteru Dejvické uvažuje radnice již několik let. Ulice jsou přeplněné auty v několika řadách a majitelé domů čím dál častěji volí jako nájemce banky nebo kasina. „Lidé používají Dejvickou jako parkoviště. Změna charakteru ulice v bulvár by mohla přitáhnout jinou skladbu obchodů a restaurací,“ domnívá se starosta Tomáš Chalupa. V současné době je tomu tak, že prodejny spíše mizí. Například prodejna obuvi Baťa dejvickou pobočku zavřela, majitelé plánované italské restaurace za více než rok nedokázali otevřít… A Dejvická má předpoklady stát se kulturní tepnou Dejvic. „Dejvická má sice velkou koncentraci bank, ale také dvě divadla: Spejbla a Hurvínka a Semafor,“ říká starosta. Pro radnici budou studie jedním z výchozích bodů k diskusi s veřejností.

Auta pod zem

Cílem studií mělo být mimo jiné vytvořit z dnešní křižovatky ulic Dejvická, Jaselská a V. P. Čkalova náměstí, které by umožnilo pořádání kulturních akcí. Tomuto zadání vyhovuje například návrh ateliéru Pata a Frýdecký architekti.

Celou třídu pak měly návrhy vhodně doplnit drobnou architekturou, zelení, lavičkami a podobně. Všechny studie podle podkladů radnice pracují s variantou hromadných podzemních garáží pro 750 aut, kam by se měla přemístit auta dnes parkující na povrchu. V některých návrzích se pak na nově vybudovanou pěší zónu přesouvá tramvajová trať ze Svatovítské ulice. „My ovšem hledáme návrh, který je realizovatelný. Přesun tramvají do Dejvické by byl velmi náročný nejen časově, ale i finančně,“ hodnotí návrh starosta. Studie s tramvajemi v Dejvické se objevily na radnici už na začátku 90. let, v dnešní době je tato myšlenka již patrně překonaná.Nové Dejvice

Devět panelů je věnováno samostatně Dejvicím a plánům a projektům Sdružení Nové Dejvice. SND reprezentuje skupinu renomovaných společností, které podporují a podílejí se na architektonickém a urbanistickém rozvoji Prahy 6. Jsou mezi nimi například ČVUT, které zveřejňuje plány na dostavbu Dejvic a výstavbu nového obytného kampusu pro studenty. Nebo společnost IVG, která plánuje postavit administrativní budovu vedle hotelu Diplomat, společnost PPF, která realizovala výstavbu E-gate při Evropské, IKANO, které vystaví nákupní a administrativní centrum na Bořislavce a další.

Návrhy z výstavy

Mezi zajímavosti výstavy patří i prezentace studií urbanistické soutěže na řešení oblasti Masarykova stadionu a velkého rozvojového území Strahova, kterou vyhlásil útvar rozvoje hlavního města. Panely nabízejí oceněné a odměněné návrhy, výstavu kompletních návrhů lze také vidět do 19. října na Staroměstské radnici. Neméně zajímavé jsou návrhy na ztvárnění prostoru Nového Špejcharu oceněné v mezinárodní architektonické soutěži EUROPEAN. Smyslem soutěže je pomáhat městům najít pro vybraná místa netradiční koncepty a nápady. Tématem 9. ročníku soutěže byl také Špejchar, který se změní po zapuštění železniční trati a městského okruhu pod úroveň terénu.


Tvář města nejsou jen stavby

Výstava se nevyhýbá projektům kontroverzním, které vyvolávají mezi občany bouřlivé diskuse. Ve stanu lze najít plány na rozvoj ruzyňského letiště nebo projekty městského i pražského okruhu.

Připomíná i řadu obecních projektů, jejichž plány se prezentovaly na minulých ročnících výstavy a nyní již stojí a fungují. Z těch obecních například rekonstruovanou Ladronku nebo divadelní sál Globus. Ale také strategické obecní programy: „Nová tvář nejsou jen nové stavby. Do vylepšení městské části zasahuje radnice rekonstrukcí chodníků, systémem péče o zeleň nebo opravami památek a drobných historických objektů,“ podotýká vedoucí odboru územního rozvoje Bohumil Beránek, jeden z hlavních organizátorů výstavy. Z nových obecních programů se zde prezentuje program „Řekni to lavičkou“. Do výměny městského mobiliáře se budou moci zapojit lidé i společnosti. Za příspěvek věnovaný na charitativní účely bude jejich lavička nositelem vzkazu, podpisu nebo nějaké zprávy.


Návrh ateliéru Pata & Frýdecký umísťuje na konec Dejvické ulice druhý „Kulaťák“.


Architekti ateliéru AR18 umístili do Dejvické tramvaje.


Návrh architektů ateliéru Alej umístil do Dejvic fontánu.