Praha 6 přidá na Loosův katalog

Příspěvek 300 tisíc korun schválili v září šestkoví zastupitelé na výrobu katalogu k výstavě Adolf Loos – Dílo v Českých zemích. Mezi obsáhlé Loosovo dílo patří také vila postavená pro Františka Müllera ve Střešovicích, která je považována za vyvrcholení jeho práce.

Výstava se koná od října do 5. dubna v budově Muzea hlavního města Prahy Na Poříčí a prezentuje obsáhlé dílo Adolfa Loose vzniklé v období od 1900 do 1933 v českých zemích. Po více než dvaceti letech, jež uplynuly od publikování poslední významnější studie o Loosových aktivitách, to bude první komplexní prezentace jeho díla doplněná o nejnovější poznatky. Autoři projektu získali během průzkumu v letech 2002–2008 řadu cenných informací o díle této osobnosti architektonické moderny. Obsáhlé dílo významného rakouského architekta, brněnského rodáka, Adolfa Loose (1870–1933) je světově proslulé. V českých zemích vytvořil v období od 1900 do 1933 řadu návrhů a projektů, z nichž jsou nejznámější realizace interiérů v Plzni, stavby rodinných domů v Brně a v Praze.