Stravování pro seniory na území městské části Praha 6

Základní školy v Praze 6 nenabízejí stravování pouze pro své žáky. Do jídelen si pro obědy mohou chodit i senioři. Kromě toho, že si mohou jídlo odnést v jídlonosiči s sebou, mohou v některých jídelnách u oběda posedět.

„V naší jídelně mohou obědvat od 11 do půl 12,“ vysvětluje pracovnice ZŠ Hanspaulka. Hygienici nedoporučují, aby se cizí strávníci v jídelně potkávali s dětmi. Pokud má senior zájem odebírat jídlo ze školní jídelny, je potřeba se obvykle přihlásit u vedoucí nebo vedoucího jídelny. Některé školy požadují zakoupení vratného čipu nebo čipové karty, jiné vydávají jenom potvrzení. Jídlo si senioři objednávají dopředu. „Obvykle jim nabídneme týdenní jídelníček a objednají si na celý týden,“ říká vedoucí jídelny z Emy Destinnové. Každá z jídelen nabízí na výběr ze dvou a více jídel: „Ke každému obědu navíc patří nápoj a ovoce nebo zákusek,“ dodává sekretářka z jídelny na Červeném vrchu. „Myslím, že cena za takový oběd je přijatelná a navíc je to dobré,“ dodává.Které jídelny vaří pro veřejnost