Zpětný odběr žárovek

Radnice Prahy 6 spolu se společností Ekolamp rozjela informační kampaň, jejímž účelem je seznámit veřejnost s tím, jak nakládat s nefunkčními světelnými zdroji.

Mimo to také nabídne spotřebitelům několik nových sběrných míst. „Chceme, aby pro naše občany bylo mnohem snazší odevzdat nefunkční zářivky k recyklaci a přispět tak k lepší kvalitě životního prostředí,“ vysvětlil radní Jan Záruba.

Nádoby na sběr zářivek tak lidé naleznou nejen ve sběrných dvorech, ale i v informačních kancelářích Prahy 6. „Obecně je možné zdarma odevzdat použité zářivky v prodejnách, ve kterých tyto výrobky nakupujete. Vezmou zpět tolik kusů použitých světelných zdrojů, kolik kupujete nových,“ říká Zuzana Křenková ze společnosti Ekolamp, která v Česku provozuje systém zpětného odběru světelných zdrojů.

Od září do listopadu 2008 lze odevzdat zdarma světelné zdroje ke zpětnému odběru níže uvedených místech:


Supermarkety

Prodejny elektro

Sběrné dvory

Informační kanceláře