Liboc má opravenou kapličku

Kaplička se sochou sv. Jana Nepomuckého v Liboci dostává po letech důstojnou podobu. V listopadu budou dokončeny práce na její renovaci, které městská část zahájila na jaře.

Stavební práce včetně úpravy nejbližšího okolí přijdou městskou část na necelého půl milionu korun, opravy okolní zdi pak na dalších 200 tisíc korun. Nejde však o opravu skutečné původní historické kapličky (z období zhruba před dvěma sty lety), o kterou Liboc přišla v osmdesátých letech, ale o její repliku. Výsledný návrh opravy ovšem vycházel z analýzy získaných podkladů a historických fotografií.

Kaplička se sochou svatého Jana Nepomuckého byla součástí ohradní zdi areálu č.p. 10 při Libocké ulici. Vesnické sídlo patřilo k Břevnovskému klášteru. Kaplička byla součástí opěrné a ohradní zdi na západní straně areálu, stávala tedy v jiném místě, než stojí nyní. Od 80. let minulého století je osud kapličky poněkud zvláštní. Areál statku byl do roku 1980 zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek. Od památkové ochrany však upustilo Ministerstvo kultury v roce 1980 v souvislosti se zahájením výstavby panelových bytů v místě areálu statku. Tehdy bylo vydáno povolení k odstranění stavby. V tomto povolení však bylo výslovně uvedeno, že bourání se nevztahuje kapličku, ta měla být zachována. Tento požadavek však nebyl z dnes již neznámých důvodů dodržen. Kaplička byla odstraněna spolu se západní částí ohradní zdi. „Díky laskavé pomoci pana Josefa Lacmana z Liboce při zjišťování jakýchkoliv informací jsme se dozvěděli, že nejdříve byla odstraněna samotná kaplička, socha sv. Jana Nepomuckého na podstavci zůstala zabalena v igelitu. Zmizela v roce 1986, kdy se stavěla nová zeď kolem dnešního objektu pizzerie,“ vysvětluje Martina Čečilová z odboru územního rozvoje radnice. Nová kaplička (nepřesná replika původní) byla postavena na spojnici ulic Libocká – Rybničná, kde stojí dodnes, až v roce 1988, na delší dobu však bez sochy. Ta byla i s podstavcem umístěna do objektu kapličky dne v listopadu 1989. „Z porovnání fotodokumentace původní a současné kapličky jsou zřetelně viditelné proporční odlišnosti, tvarové a prvkové nepřesnosti poškozující původní vzhled kapličky,“ domnívá se Martina Čečilová.