Nejdůležitější otázky a odpovědi k zónám placeného stání

Kde jsou v Městské části Praha 6 plánovány zóny rezidenčního parkování?

Jde o části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova.

Proč Praha 6 plánuje zavést zóny rezidenčního parkování?

V některých lokalitách již zatížení parkováním přesáhlo únosnou mez. Značné procento ploch zabírají vozidla řidičů dojíždějících z jiných lokalit, kteří tak obsazují místa určená místním obyvatelům. Rozhodnutí zavést zóny rezidenčního parkování není motivováno ekonomicky, ale snahou zajistit parkování občanům Prahy 6.

Kdo bude mít právo na rezidenční parkování?

Pouze občané MČ Praha 6, kterou tvoří katastrální území Bubeneč, Břevnov, Dejvice, Hradčany, Liboc, Ruzyně, Dolní Sedlec, Střešovice, Veleslavín a Vokovice.

Jak budou řešeny zóny rezidenčního parkování a kolik budou stát?

Je navrženo několik zón – čistě rezidenční, smíšená krátkodobá, smíšená záchytná a návštěvnická krátkodobá. Všechny tyto zóny jsou plánovány v nejzatíženějších oblastech, tedy v části Dejvic, Hradčan, Bubenče a Břevnova. Rezidenční karta pro občany s trvalým bydlištěm bude stát 700 Kč za rok (tedy 1,92 Kč za den) a bude platit na celém území městské části.

Proč je v některých částech Prahy 6 systém navržen a v jiných ne?

Systém je plánován pouze v extrémně zatížených lokalitách. Na aktuální vývoj situace bude možné reagovat rychleji, zejména s ohledem na prodloužení trasy metra A směrem na letiště Ruzyně a dostavbu městského a pražského okruhu.

Kolik za rezidenční parkování zaplatí důchodce?

Zvýhodněný tarif ve výši 350 Kč ročně, což je 0,96 Kč za den. Pro invalidní důchdce zůstává v platnosti nárok na vyhrazené parkovací místo dle současného platného systému přidělování parkování pro tělesně postižené.

Mám v Praze 6 trvalé bydliště. Vůz mi byl přidělen zaměstnavatelem. Budu moci jako rezident získat kartu rezidenčního parkování?

Ano. Jen je třeba, abyste doložil, že na základě dohody se zaměstnavatelem užíváte vůz i k soukromým účelům. Poplatek bude stejný jako u ostatních rezidentů, tj. 700 Kč za rok.

Jak bude vyřešeno zásobování firmy v Praze 6, pokud je zajišťuje firma z jiné městské části, příp. mimopražský dodavatel?

V době od 6 do 8 hod. mohou zásobovací vozidla parkovat kdekoli bez omezení. V jiných časech za poplatek všude tam, kde budou umístěny parkovací automaty, to znamená na více než 40 % z navrženého území.

Jak u nás zaparkuje návštěva?

Návštěvy mohou využít parkování ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách, kde uhradí příslušný poplatek. Denně přes noc a o víkendu (od 18 hod. v sobotu až do 8 v pondělí) mohou v návštěvnických krátkodobých zónách parkovat zdarma.

Jaké je řešení, když za mnou přijede řemeslník, např. instalatér nebo opravář?

V době od 6 do 8 bude moci parkovat kdekoli. Jindy za poplatek ve smíšených nebo krátkodobých návštěvnických zónách. Pro parkování v rezidenční zóně si případně může zakoupit dočasnou stírací kartu.

Jak postupovat v případě, že stávající vůz prodám a zakoupím si jiný?

Odevzdáte stávající kartu a na nový vůz získáte novou. Karta se platí pouze jednou.

Zóny placeného stání by v Praze 6 měly být aktivní pouze v nejzatíženějších oblastech – vyznačeno na mapě.