Novinka v přidělování grantů v Praze 6

„Kdo čerpá peníze, měl by pomáhat ostatním“

Získávání grantů z obecní pokladny Prahy 6 bude pro žadatele náročnější. Příjemci grantů se budou muset zavázat, že přijmou-li peníze, poskytnou některé služby sociálně potřebným spoluobčanům, a to například seniorům, handikepovaným nebo nemocným lidem. Mělo by se jednat například o kulturní, společenské a sportovní aktivity.

„Cílem je, aby sdružení nebo organizace, které dostanou podporu od Prahy 6, udělali něco pro komunitu,“ zdůvodňuje krok radních starosta Chalupa, který představil tento nový obecní program s názvem Veřejná služba. Podle Chalupy jsou peníze, které městská část poskytuje prostřednictvím grantů „něco nadstandartního“ a je na příjemcích, aby naopak udělali oni něco pro své okolí. Radnice ovšem nechce, aby příjemci grantů utráceli peníze, ale aby v rámci své činnosti udělali pro seniory nebo osoby s handicapem něco navíc, co pečovatelské služby nedělají. „Program nemá nahrazovat činnost sociálního charakteru poskytovanou institucemi státní správy či místní samosprávu,“ upřesňuje Chalupa. Takovou veřejnou službou by například mohlo být předčítání slabozrakým, kulturní vystoupení v Domově seniorů, nebo krátký výlet pro seniory a jiné zapojení seniorů do zájmové činnosti. „Například dětský taneční soubor získá od městské části finanční podporu a uspořádá vystoupení v domově s pečovatelskou službou. Mohlo by se ale jednat třeba o pomoc při výběru vánočních dárků,“ vyjmenovává široké spektrum možné pomoci starosta. Podle něj podobný systém funguje v anglosaských zemích, odkud radnice nápad převzala.

V Praze 6 se podobným aktivitám již dříve věnovaly dobrovolně některé základní školy nebo hudební soubory.

Nápady z katalogu

Při tvorbě programu spolupracovala radnice s odborníky z řad poskytovatelů sociálních služeb i žadatelů o granty. U společného stolu se tak sešli zástupci z LDN, Pečovatelské služby, zařízení pro seniory, církevních zařízení z Prahy 6, ale i potenciální žadatelé, mezi které patří skautská organizace nebo základní školy.

Pro splnění podmínek veřejné služby byl vytvořen katalog činností. „Jde pouze o návrhy, ze kterých lze vybírat. Samy organizace je mohou upřesnit, doplnit nebo vymyslet vlastní návrhy,“ vysvětlila vedoucí sociálního odboru Jitka Köcherová. Katalog je k dispozici na webových stránkách radnice.

Radní věří, že program napomůže dlouholetému procesu občanské výpomoci. Povinnost poskytnout veřejnou službu se logicky netýká pouze těch žadatelů o granty, kteří usilují o finanční podporu právě pro sociální služby.

Grant s podmínkou

Uzávěrka žádostí o granty je do konce listopadu tohoto roku, v prosinci a v lednu bude vyhodnocování. Žádost o grant, která nesplní podmínku veřejné služby, nebude podle Chalupy vůbec posuzována. Předměty grantových projektů se však budou posuzovat nezávisle na nabízených sociálních službách a nemusejí s nimi vůbec souviset.

Na granty v zájmových činnostech radnice hodlá vyčlenit z rozpočtu na příští rok kolem deset milionů korun.