Občanské průkazy vydané do roku 2003 je třeba vyměnit

Kolem dvou a půl tisíce občanů Prahy 6 se ještě v letošním roce týká výměna starých občanských průkazů bez strojově čitelných údajů za nové. Staré průkazy vydané do 31. 12. 2003 přestanou platit s posledním dnem roku. Žádost o nové je třeba podat do konce listopadu.

Občané, kteří jsou držiteli OP vydaných do konce roku 2003, budou mít od 1. ledna 2009 neplatný doklad. Proto by si měli nejpozději k letošnímu 30. 11. zažádat o vydání nového průkazu. Zákonná lhůta pro vydání nového průkazu činí 30 dní. Výjimku tvoří občanské průkazy občanů narozených před 1. lednem 1936. Pokud je v průkazech vyznačeno, že doba jejich platnosti je bez omezení – tyto OP zůstávají nadále v platnosti a povinnost výměny se na ně nevztahuje.

Vedoucí odboru evidence obyvatel a osobních dokladů Jana Janoutová předpokládá, že úřad zvládne vyřídit všechny žádosti o nový OP bez problémů. V případě potřeby jsou však připraveni upravit nebo rozšířit úřední dobu.

Za výměnu občanského průkazu se neplatí žádný správní poplatek, je třeba pouze vyplnit žádost o vydání OP (k dispozici na úřadu v ulici V. P. Čkalova nebo na www.praha6.cz), přiložit fotografii současné podoby a předložit stávající občanský průkaz.

Žádost o vydání nového OP lze vyřídit na adrese V. P. Čkalova 478/18 v úřední době v pondělí a středu 8-18 hod., úterý a čtvrtek 8-12 hod. Dotazy na tel. 220 189 809, 220 189 684, 220 189 453, 220 189 808 nebo mohou být zaslány na e-mail jjanouto@praha6.cz.