Ohlédnutí za výročím ČSR

Do 16. listopadu mohou lidé v Písecké bráně zhlédnout souhrnnou výstavu, která uzavírá cyklus série osmičkových výročí. Výstava představuje významné osobnosti a události, které směřovaly ke vzniku Republiky československé v roce 1918.

V souhrnu pak mapuje další důležitá výročí, která byla v průběhu roku vzpomenuta – únorový převrat v roce 1948, okupaci spojeneckými vojsky v srpnu 1968, mobilizaci a Mnichovskou dohodu v září 1938. Mapuje nejdůležitější osudové roky, které ovlivnily generace občanů, kteří žili a vyrůstali ve 20. století. Události, které dokázaly zpřetrhat život mnohých rodin, leckoho vyhnat z domova či vlasti, poslat je dokonce na popraviště.

Zajímavou součástí výstavy je výklad názvů ulic spojených s historickými událostmi. Praha 6 odedávna bývala sídlem vojenské generality a nejvyššího velení československé a nyní české armády. Není náhodou, že některé ulice a místa nesou názvy klíčových historických událostí, které byly pro náš národ a jeho svébytnost v kladném či záporném smyslu určující. Názvy ulic připomínají jména hrdinů, kteří zde žili nebo položili své životy za svobodu a demokracii. „Je sice pravda, že na historických událostech nelze nic měnit, avšak byly a někdy ještě jsou různě vykládány. Co však změnit můžeme, je stupeň poznání a schopnost samostatného a poučeného názoru na minulost. Věřím, že výstava o české státnosti bude pro každého zajímavým přínosem poznání vývoje našeho národa a pro některé tichou vzpomínkou na přátele a spolubojovníky,” domnívá se starosta Chalupa.

V rámci vernisáže se konal křest knihy Kruté století.