Praha 6 má jasno, kde budou zóny

Zóny placeného stání v Praze 6. Pro jedny strašák, že už nikdy nezaparkují tam, kde doposud. Pro druhé naděje, že konečně najdou místo třeba i před svým domem. Jak je to doopravdy a pro koho mají být přínosem?

„Systém je navržen tak, aby zvýhodnil pouze obyvatele naší městské části,“ říká starosta Tomáš Chalupa. „Parkovací místa v Praze 6 zabírají motoristé, kteří dojíždějí do Prahy za prací, a obyvatelé z ostatních městských částí, kteří nechtějí platit za parkování ve svých čtvrtích,“ vysvětlil motivy k zavedení rezidenčního parkování.

Radnice v těchto dnech představuje prostřednictvím letáků, které roznáší do schránek, návrh na systém parkovacích zón v nejzatíženějších částech Prahy 6. Ten má proti zavedeným zónám z Prahy 1, 2, 3, nebo 7 řadu odlišností. Zóny budou aktivní pouze v extrémně zatížených oblastech, tedy v části Dejvic, Bubenče, Břevnova a Hradčan. „Není možné regulovat parkování v celé Praze 6, která má přes 40 čtverečních kilometrů a v řadě míst problém s parkováním není,“ říká starosta Chalupa. Podle něj je tento systém navíc velmi flexibilní. „Respektuje stávající situaci, ale bude možné rychle reagovat na změny a hranici zón posunout dle potřeby,“ dodává s tím, že stav se může změnit po dostavbě městského okruhu nebo po prodloužení metra A. Rezidenční parkovací kartu si bude mít možnost zakoupit každý občan Prahy 6, který zde má trvalé bydliště. „Pokud si obyvatel Petřin nebo Hanspaulky zakoupí parkovací kartu, bude smět kdykoliv zaparkovat v oblasti vyznačené parkovacími zónami v centrální části Prahy 6,“ uvádí výhody systému radní pro dopravu Jan Záruba. Území, kde je zavedení zón v plánu, představuje téměř dvanáct a půl tisíce parkovacích míst. „Neprodáváme vzduch, jsou to místa, která stačí rezidentům, aby večer mohli zaparkovat,“ tvrdí Záruba. Tento počet je doložen průzkumem, který radnice již dříve nechala zpracovat.

Novinka: modrozelené zóny

Zóny budou rozděleny na modré pro rezidenty, oranžové pro návštěvníky a na v Praze 6 nově zavedené modrozelené, nebo-li smíšené zóny. Modrých zón, kde smí parkovat od osmé ráno do šesté ranní pouze majitel parkovací karty, bude na regulovaném území 60 procent. Od 6 do 8 hodin ráno pak tuto zónu může využít kdokoliv bez omezení – to je důležité hlavně pro zásobovací vozy nebo opraváře.

Oranžové zóny pro krátkodobé parkování, kde se smí zastavit od pondělí do soboty na maximální dobu dvou hodin, budou na pěti procentech území. Specifikum Prahy 6 – zelené zóny pro smíšené parkování – budou na celé čtvrtině zpoplatněného území. A to zejména na klasických nákupních třídách jako je Jugoslávských Partyzánů, Bělohorská nebo Dejvická. „Jde o úplnou novinku, kterou musí následně schválit magistrát hlavního města. Smíšené zóny reagují na chování obyvatel Prahy 6, kteří jezdí autem do Dejvic vyřizovat svoje záležitosti a potřebují krátkodobě zaparkovat. Věříme, že se s jejich zavedením povede zachovat tradiční nákupní a obchodní služby v těchto místech,“ vysvětluje radní Záruba, který naopak předpokládá, že se pro klienty i živnostníky z Prahy 6 parkovací podmínky zlepší. Ve smíšené parkovací zóně bude smět parkovat během dne zdarma majitel parkovací karty, tak i návštěvník s parkovacím lístkem. V 18 hodin se pak smíšená zóna uzavře jen pro majitele rezidenčních karet. „Tímto se chceme vyhnout situacím z jiných městských částí, že řada parkovacích míst zůstává přes den zbytečně neobsazena. Na druhou stranu parkování pro rezidenty přes noc zůstane zajištěno,“ zdůvodňuje radní.

Ne pro peníze

Ceny za parkovací karty i parkovací lístky určuje hlavní město. Rezidenční karta platná na jeden rok bude stát 700 korun. To odpovídá necelým dvěma korunám denně. Pro důchodce, kterými jsou lidé nad 65 let, je to dokonce poloviční částka, tedy necelá koruna denně, ročně 350 korun. „Naše motivy rozhodně nejsou finanční, jde pouze o snahu zajistit pakovací místa pro naše občany,“ ujišťuje starosta Chalupa a dodává: „Jako jeden z občanů, kterých se to týká, nejsem představou regulace nadšený, ale chápu ji jako něco, co jinak řešit nelze, jako nutné zlo.“

„Chceme znát názor lidí“

Pro svoje záměry, které již na jaře schválili zastupitelé napříč politickými stranami, se nyní radnice snaží získat podporu mezi obyvateli. Od začátku listopadu rozjela informační kampaň. Záležitosti kolem zavedení zón vysvětlují školení lidé v infostanech v Dejvicích a na Bělohorské, do každé schránky lidem přijdou letáky s mapkou a dopisem starosty. Informace budou také v informačních kancelářích a na www.p6reserve.cz. Jak byla kampaň úspěšná, si radnice ověří anketou mezi lidmi, která bude následovat.

K jednání o parkovacích zónách by se 5. prosince mělo sejít také šestkové zastupitelstvo. „Rozhodování zastupitelů bude vycházet z toho, jak projekt přijmou nebo nepřijmou občané,“ řekl k tomu starosta a dodal: „Známe totiž názor menšin, tedy skupin příznivců nebo odpůrců. Rádi bychom však znali i názor té mlčící většiny.”

O zavední zón totiž zdaleka není rozhodnuto. Jak podotkl starosta, zastupitelé mohou v prosinci na mimořádném jednání projekt schválit nebo jej také odložit. Pokud by projekt prošel souhlasem v Praze 6, další kroky pak již budou na zastupitelstvu hlavního města. Radnice potom očekává, že za parkování v Praze 6 by se mělo začít platit na sklonku příštího roku.