Rozhovor s Petrem Martanem, předsedou dislokační komise

Jaký je v současné době stav nebytových prostor na Praze 6? Je o komerční pronájem zájem? Jaký je zájem o pronájem garáží?

Jaký je v současné době stav nebytových prostor na Praze 6?

Praha 6 pronajímá 1 045 nebytových prostor. Výnosy z nájemného k 30. 6. 2008 činí 45 mil. Kč. Pronajaty jsou všechny nebytové prostory, které zůstávají v majetku Prahy 6. Na uvolněné nebytové prostory jsou ihned vypsána výběrová řízení na úřední desce. Pokud se nepodaří nebytový prostor obsadit v prvním kole, je vypsáno opakované výběrové řízení až do odvolání. V současné době je volných 54 nebytových prostor v domech určených k prodeji. Tyto nebytové prostory jsou v různém stádiu rozpracovaného prodeje.

Je o komerční pronájem zájem?

O pronájmy nebytových prostor na Praze 6 zájem je, záleží na lokalitě, druhu, kvalitě apod. Cena je stanovena na základě platné cenové mapy, u nových nájmů je stanovena dle nabídky ve výběrovém řízení.

Městská část již několik let nezvyšuje v nebytových prostorách nájemné o inflaci, bude tento trend i nadále pokračovat? Je to podle Vás správně?

O zvýšení nájmů o inflační koeficient rozhoduje rada na základě doporučení dislokační komise. Městská část od roku 2000 navýšení nájmů o inflační koeficient nevyužila. Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí je správné a rozumné.

Jaký je zájem o pronájem garáží?

Vzhledem k nedostatku parkovacích možností není překvapivě velký. Některá výběrová řízení na pronájem garáží a garážových stání jsou vypisována opakovaně.

Má komise možnost ovlivnit situace, kdy si nájemce pronajme prostor s určitým záměrem a pak jej neprovozuje a prostory nejsou lidem k užitku, viz prodejna Countrylife na Čs. armády stále v rekonstrukci nebo budoucí restaurace A tavola! v Eliášově…

Jsou otázky, na které se těžko odpovídá. Dislokační komise nemůže předvídat a ovlivňovat rozhodnutí orgánů státní správy. Nájemci těchto prostor se dostali do kolize s rozhodnutím odboru výstavby, každý z jiného důvodu. Jedná se o ojedinělé případy, které jsou bohužel hodně vidět. Dislokační komise je o těchto případech informována od správcovských firem, jejichž zástupci se jednání komise zúčastňují, a pozorně je sleduje.