Ve střešovické ÚVN léčí již sedmdesát let

Do konce letošního roku mají návštěvníci střešovické ÚVN možnost zhlédnout na panelech a ve vitrínách umístěných v atriu nemocnice bohatou historii i současnost jedné z nejprestižnějších nemocnic v České republice. Ta slaví v letošním roce 70 let od svého založení.

„Nemocnici netvoří jen stavby, nástroje a moderní přístroje, ale především lidé, kteří zde pracují a kteří se zasloužili o její úspěšnost. Myslím si, že bychom se měli dívat dopředu, a pevně věřím, že dalších sedmdesát let bude pro vojenskou nemocnici neméně úspěšných,“ popřál ÚVN při slavnostní vernisáži výstavy Richard W. Graber, velvyslanec USA v České republice, kterého zaujala expozice historických chirurgických nástrojů. Patrně nejcennějším exponátem výstavy v atriu je mladoboleslavský automobil Škoda Popular upravený jako sanitní vůz. Díky malým rozměrům zaujala tato vozidla i tehdejší československou armádu, která jimi vybavila praporní obvaziště. Vystavený automobil Posádkové nemocnice Praha – Hradčany (rok výroby 1937) je zřejmě jediným dochovaným vozem tohoto typu.

Historii vojenského lékařství v českých zemích dokumentuje také vycházkový stejnokroj nadporučíka zdravotní služby československé armády z konce třicátých let minulého století.

Původním názvem Masarykova vojenská nemocnice zahájila činnost v srpnu 1938. První pacienti byli přijati do nemocnice 1. září téhož roku.  Na jaře roku 1939 se nemocnice zmocnila okupační německá armáda a využila ji jako svou záložní nemocnici. Nemocnice začala naplno fungovat na podzim roku 1945. O pět let později byla Masarykova nemocnice přejmenována na Ústřední vojenskou nemocnici a spolu s celou vojenskou zdravotnickou službou podřízena Ministerstvu národní obrany.

Do roku 1994 byla převážně zaměřena na klientelu zahrnující vojáky v základní službě, vojáky z povolání a další zaměstnance silových resortů. Od roku 1994 se ÚVN otevřela i civilnímu obyvatelstvu. Před čtyřmi lety obdržela nemocnice prestižní zahraniční akreditaci Joint Commission International. Stala se tak první nemocnicí ve střední a východní Evropě, která získala certifikát o mezinárodní akreditaci.

Autorem výstavy je Mgr. Zdeněk Polčák. Záštitu nad ní přijal starosta Tomáš Chalupa.