Otázky a odpovědi k zavedení placeného parkování a dopravě v Praze 6

diskuze z www.praha6.cz

Jako obyvatel navrhované zpoplatněné zóny si budu muset platit za parkování ve své ulici. Jak se ale bude řešit situace, kdy někdo z Prahy 6 (s parkovací kartou pro občany Prahy 6), kdo bydlí mimo naší ulici, zde zaparkuje, a já pak nenajdu místo ani nikde poblíž? Bude to tak, že zaplacenou službu tedy nebudu moci realizovat? Jak zajistíte, aby takto nedošlo k případné diskriminaci obyvatel, kteří bydlí ve vámi navrhovaných zónách, oproti ostatním občanům Prahy 6? Máte to propočítané tak, aby k uvedenému jevu nedocházelo? Stanislav Sýkora

Tento problém je třeba vidět z hlediska celé Prahy 6. Systém, který navrhujeme, vychází z mnoha zásad a jednou z nich je i stejný přístup ke všem občanům Prahy 6. Zavedení zóny se uvažuje na celém území, ale jen v nezatíženějších lokalitách by mělo dojít k jejímu fyzickému vyznačení. Co se týče kapacity parkovacích stání v těchto lokalitách, vycházíme z dopravních analýz, které byly zpracovány v tomto roce na území Prahy 6, a ty nám říkají, že situace která v současné době panuje na komunikacích v nejzatíženějších oblastech je především díky mimopražským a „nešestkovým“ občanům, kteří v těchto lokalitách parkují. Zároveň z analýz vyplývá, že potřeba občanů Prahy 6 mimo zvažované fyzické zavedení zón není tak velká, aby nahradila výše zmíněnou skupinu vozidel.

Mám dotaz k návrhu regulace parkování tak, jak byl zveřejněn. Má rodina používá dva vozy, služební a rodinný, a proto jsem uvítal dříve diskutovaný návrh na přesnosnou parkovací kartu pro potřeby občana Prahy 6, tak abych mohl zajet v případě potřeby jakýmkoliv vozem do centra Prahy 6. Je tam umístěna většina úřadů, bank a i obchodů a není tam možno pro občana Prahy 6 zaparkovat. Nyní však z návrhu, tak jak je zveřejněn, tato možnost vypadla. K. Novotný

Pokud Váš služební vůz používáte i k soukromým účelům (což je nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele), tak máte možnost si zakoupit rezidentní parkovací kartu. Zároveň pokud máte i soukromé vozidlo v rodině, můžete si koupit též rezidentní kartu i na toto vozidlo. Zavedení přenosné karty není možné ze zákona o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb., z něhož vychází koncepce hl.m. Prahy, která říká, že přenositelnost parkovacích karet není možné. Tudíž možnost parkovat oběma vozy je možné.

Vítám snahu radnice o zřízení parkovacích zón, neboť v okolí mého bydliště je parkování velice hektické. Mám však dotaz. Mám služební vozidlo i k vlastnímu používání a současně i vlastní vozidlo. Na území MČ Praha 6 vlastním i garáž. Z tohoto důvodu potřebuji parkovat u bydliště se služebním nebo soukromým autem. Vždy však jedno z nich je v garáži. (Manželka nemá ŘP, takže jezdím jenom sám). Může být proto jedna parkovací karta vystavena na dva vozy? Není totiž možné, aby oba vozy současně parkovaly před domem. Děkuji za odpověď. Ing. Zbyněk Khail

Množství vozidel, které vlastníte, není jakkoliv omezeno na počet vydávaných karet jedné osobě. Na každé vozidlo však musí být parkovací karta, zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. Neumožňuje instalovat přenosné parkovací karty.

Za druhé si lze na služební vozidlo pořídit rezidentní parkovací kartu, pokud prokážete potvrzením od zaměstnavatele, že vozidlo používáte i k soukromým účelům za stejných podmínek jako soukromé vozidlo. Následně si můžete na své soukromé vozidlo zakoupit též rezidentní kartu, ovšem již za jiných finančních podmínek než tu první.

Za třetí na služební vozidlo si zřídíte rezidentní kartu za stejných podmínek jako v předchozím případě, což činí 700 Kč/rok a soukromé vozidlo převedete na manželku, i když nevlastní řidičské oprávnění a manželka má opět možnost si zakoupit na toto soukromé vozidlo rezidentní parkovací kartu za 700 Kč/rok. Vlastnictví vozidla není dle zákona podmíněno držením řidičského oprávnění.

Podle jakých kritérií se udělují místa k parkování invalidním spoluobčanům? Nemám nic proti tomu, když někdo takové místo má a opravdu na něm parkuje, ale proč by ho měl mít někdo kdo má další 3 auta, ani jedním neparkuje na tomto místě, to místo je v ulici neustále prázdné (řekla bych tak 300 dní v roce) a navíc neustále někdo dostává pokuty za parkování v druhé řadě, či že kus auta mu stojí na žluté čáře. Kde si mohu stěžovat na ,,prázné“ invalidní místo? Barbora Falařová

Vyhrazená parkovací místa pro osobní vozidla těžce tělesně postižených osob jsou poskytována zdejším odborem dopravy a životního prostředí podle zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (v platném znění) se souhlasem Policie ČR na základě smlouvy uzavřené mezi vlastníkem komunikace, t.j. hlavním městem Prahou (zastoupeným Technickou správou komunikací hl. m. Prahy) a žadatelem. K žádosti o uzavření smlouvy žadatel mimo jiné vždy předkládá i doklad prokazující přiznání sociálních výhod II. nebo III. stupně, resp. platný průkaz ZTP či ZTP-P. Při splnění všech těchto podmínek nemá ODŽP zákonný důvod povolení nevydat. Případný podnět prosím specifikujte a bude prověřen.

odpovídal radní pro dopravu Jan Záruba

Nedávno jsem četl, že je uvažováno o zrušení tramvajové zastávky Malý Břevnov a vybudování nové, před Komerčním centrem Vypich. Jsem pro zachování stanice a její rekonstrukci, jak byla původně plánována, jelikož zastávka Malý Břevnov je v ranní a odpolední špičce již tak dost přetížena a staví se zde další bytové domy – nebylo by vhodné ji posunout před Komerční centrum, kde přibude spousta dalších cestujících. Je pravda, že rekonstrukce je finančně nákladná, ale zrušením stanice by se dopravní obslužnost místa, kde bydlí nejvíce lidí, podstatně zhoršila. Stanici je třeba upravit tak, jako zastávku Říčanova. Provoz je zde velice živý a rychlý, obcházení cestujících na ostrůvku a nastupování s kočárkem je nebezpečné v tom, že si člověk musí stoupnout téměř do silnice, a když se zrovna předjíždí míchačka s náklaďákem. Jaroslav Nerad

Je skutečností, že v souvislosti s výstavbou Komerčního centra Vypich budou zřízeny v těsné blízkosti centra nové tramvajové a autobusové zastávky spolu s podchodem pod Bělohorskou třídou. Stávající zastávky elektrických drah „Malý Břevnov“ budou rekonstruovány, s tím, že poloha zastávky směrem do centra bude situována do polohy před odbočením ul. Bolívarova, zastávka směrem z města zůstává na místě.

Veškeré záměry by měly být realizovány v rámci výluky tramvajové dopravy, plánované na příští rok; během ní budou (po etapách) prováděny úpravy a opravy tramvajové tratě v úseku mezi ulicemi Tomanova a Falcká. Přesný termín doposud nebyl určen.

Jaroslava Trnková, koordinátor strategického rozvoje