Slovo starosty Tomáše Chalupy pro Šestku

Zatímco v celé Praze je situace v kultuře napjatá, vy opravujete už třetí divadelní scénu. Tentokrát přišel na řadu Spejbl a Hurvínek. Je to rozumné? Ale každé divadlo má přece jiné dispozice a jiné návštěvníky…

Zatímco v celé Praze je situace v kultuře napjatá, vy opravujete už třetí divadelní scénu. Tentokrát přišel na řadu Spejbl a Hurvínek. Je to rozumné?
Především je to nutné z hlediska zachování provozu samotného divadla. Ale nutné je to také z důvodu srovnání výchozí pozice všech divadel v Praze 6. Nechcemeli nikoho zvýhodňovat a někoho naopak diskriminovat, musíme ve všech třech divadlech – Dejvické divadlo, Semafor nebo Spejbl a Hurvínek – vytvořit shodné podmínky. Po dřívějších rekonstrukcích Dejvického divadla i Semaforu přichází na řadu rekonstrukce divadla S+H. Všechny rekonstrukce jsou univerzální, tzn. že v tuto chvíli plně vyhovují stávajícím divadelním souborům. V případě ukončení jejich činnosti však velmi operativně a s minimálními náklady lze zrekonstruované prostory upravit i pro jiné využití.

Ale každé divadlo má přece jiné dispozice a jiné návštěvníky…
To je pravda. Ale právě ta snaha uměle tvrdit, že něco kulturou je a něco není, něco by se mělo podpořit víc a něco méně, je možná tím hlavním důvodem, proč vnímáte situaci v pražské kultuře jako napjatou. My se naopak snažíme přistupovat ke všem třem hlavním divadelním scénám Prahy 6 jednotně. I proto jsme schválili všem divadlům shodné nájemné za pronájem nebytových prostor užívaných k provozu. Důvodem je zamezení pozitivní diskriminace Dejvického divadla v neprospěch ostatních divadel sídlících v obecních domech. Do této doby totiž pouze Dejvické divadlo platilo nájemné symbolické ve výši 1 korunu ročně. Nově jsme sjednotili nájemné tak, aby výše nájemného za 1 m2 pronajaté plochy byla pro všechna divadla 400 korun za m2 ročně.

Vážení spoluobčané, do nového roku přeji nám všem především hodně zdraví, rodinného štěstí a osobních i pracovních úspěchů, nekonečné množství energie, píle, vytrvalosti a tvořivosti, které jsou nezbytné k tomu, aby se naše sny staly skutečností. Přeji nám splnění hlavně těch snů, o kterých nemluvíme, protože právě ty si obvykle přejeme nejvíce. Radostný a úspěšný rok 2009 přeje Tomáš Chalupa