Festival osmiček nabídl pohledy do historie

Dobové týdeníky, které v dnešní době připomínají mladým divákům spíš sci-fi, trezorové poklady, které jsou i dnes na plátně raritou měly společného jmenovatele. Vypovídají o dobách z let 1918, 1938, 1948 a 1968. A takové filmy nabídl komorní filmová festival Magických 8, který uspořádala městská část v závěru měsíce společněs kinem Ořechovka.

"Důvodem pro pořádání festivalu bylo připomenutí událostí, které letos oslavíme jako kulatá výročí. V neposlední řadě však i podpora jediného kina v Praze 6 ­ na Ořechovce, které patří mezi nejstarší," uvedla radní pro kulturu Ingrid Kejkrtová.

Nejvyšší návštěvnosti se těšila večerní promítání, sál doslova praskal ve švech. Stejně tak tomu bylo při panelové diskuzi, v níž zúčastnění Petruška Šustrová, Jiří Stránský, Jiří Suchý a Věnek Šilhán sdělovali především své osobní dojmy a zkušenosti z událostí roku 1968. Každý z nich pochází z jiného prostředí a události Pražského jara prožívali odlišně, na stejné lodi se sešli v roce 1989, kdy se jim všem "svorně ulevilo". Do debaty se hojně zapojilo i publikum.

Školní představení byla rovněž zcela naplněná a organizátory potěšil skutečně zájem žáků druhých stupňů ZŠ. Stejně potěšeni byli z vysoké návštěvnosti mladých lidí, kteří se zájmem sledovali, co se nestyděla produkovat normalizační kinematografie. Přišlo také hodně pamětníků, připomenout si, jaké to bývalo, a posléze se podivovali, že některé lži a propaganda ve filmech byly tak nestoudné. U filmů, které byly zakázané, si naopak všichni stýskali, jaká je škoda, že tyto klenoty byly po tolik let nepřístupné. Nejstarším uvedeným filmem byl Zborov z roku 1938. Festival nabídl slavné angažované filmy, třeba Výstraha z roku 1953, kterou natočil Miroslav Cikán podle scénáře tehdejší národní umělkyně Marie Majerové. Jde o typickou agitku z 50. let o snaze západních zloduchů zastavit pomocí sabotáží provoz ve Stalinových závodech. "Únor znamená však konec jejich nekalých rejdů," hlásal dobový Filmový přehled. Magických 8 uvedlo i snímky nechvalně proslulého režiséra Vojtěcha Trapla Vítězný lid z roku 1977 a také agitku s výhrůžným názvem Tobě hrana zvonit nebude z roku 1975. K roku 1938 se vázal film Uloupená hranice, k letopočtu 1968 zfilmovaný Kunderův Žert, rok 1948 připomenula Jasného legenda Všichni dobří rodáci. Návštěvnost normalizačních a trezorových filmů se nijak nelišila, našli se i takoví festivaloví diváci, kteří nevynechali jediné představení. Návštěvníci často poukazovali na to, jak je dobře, že městská část projekt zorganizovala a že vstup na všechna promítání byl zdarma.

Festival byl zakončen filmovou perličkou, léta zakázaným francouzským snímkem Doznání Costy-Gavrase s Yvesem Montandem a Simone Signoretovou. Film podle knihy Artura Londona předkládá svědectví o monstrprocesu z 50. let s Rudolfem Slánským.

Foto z filmu V. Trapla Vítězný lid Repro: mvp agency