Oprava a omluva

V letošní lednové Šestce, v článku nazvaném "Rok 2008 v Praze 6: oslavy výročí i velké investice" je mylně uvedeno, že na jednání zastupitelstva o  rozpočtu vystoupil zastupitel KSČM JUDr. Ivan Hrůza a stručně je popsán obsah  vystoupení.

Doktor Hrůza ale na jednání k rozpočtu nevystoupil a v Šestce je mu omylem připsán obsah vystoupení jiného zastupitele KSČM, pana Ing. Stanislava Hejduka.

V textu je ale ještě jedna chyba. V části, popisující údajné vystoupení pana Hrůzy, je jako citace uvedeno: "Máme rozsáhlé komplexy zeleně a dost parků, revitalizace okolí Perníkářky je nadbytečná". Tuto větu však ani pan Hrůza ani pan Hejduk na jednání nevyslovili. Tato "citace" vznikla nepříliš profesionální snahou redakce o zestručnění a zkrácení článku, aby se pod něj vešel ještě graf struktury rozpočtu městské části. Domnívám se sice, že ta "citace" v podstatě vystihuje obsah vystoupení pana Hejduka, ale opravdu neměla být v článku uvedena uvozovkami, jako by se jednalo o přesnou citaci.

Panu Hrůzovi a panu Hejdukovi i čtenářům Šestky se touto cestou za pochybení redakce omlouvám, a abych uvedl vše na pravou míru, níže otiskuji přepis té části z rozsáhlého vystoupení Stanislava Hejduka, z níž byl redakcí "uhněten" onen údajný citát.

Jaroslav Bachora
šéfredaktor a vydavatel Šestky

Z vystoupení zastupitele KSČM pana Stanislava Hejduka na zasedání zastupitelstva M.Č. Praha 6 dne 21. 12. 2007

"Konkrétně navrhujeme tato opatření: vypustit nákup projektové dokumentace na akci "Centrální park Hanspaulka-Kotlářka" ve výši 2 miliony Kč, dále vypustit akci "Revitalizace okolí usedlosti Pernikářka" ve výši 5 milionů Kč. U těchto lokalit, u kterých navrhujeme vypuštění z kapitálových výdajů, vidíme řešení ve zlepšení údržby. Uvedená opatření navrhujeme s cílem dosažení úspor. Vycházíme z toho, že na území městské části máme rozsáhlé komplexy zeleně a rekreačních ploch, jako je Šárka, Obora Hvězda, nově Ladronka, které nám jiné městské části mohou jistě závidět. Máme i poměrně dost velkých parků v oblastech, kde převládají činžovní domy, a o ty je potřeba dále intenzivně pečovat. Na Hanspaulce, Babě, ve Střešovicích pokládáme rozsáhlé a nákladné rekonstrukce za nadbytečné."