Parkování: průzkum i anketa

Vyřešit složitou otázku parkování v Praze 6 a případné zavedení parkovacích zón plánuje radnice i na základě zjišťování názorů obyvatel obvodu.

Od poloviny února do poloviny března bude probíhat na území celé městské části průzkum veřejného mínění, který se bude týkat řešení tzv. dopravy v klidu. Zadavatelem průzkumu je radnice, průzkum a jeho zpracování provede agentura Factum Invenio. Výzkum se uskuteční osobním kontaktem s tazateli.

V některém z příštích vydání časopisu Šestka zároveň vyjde celostránková anketa, ve které se budou lidé moci prostřednictvím odpovědních lístků k problematice parkování vyjádřit. Další podněty mohou lidé zasílat již druhý měsíc na emailovou adresu parkovani@praha6.cz. "Doposud jsme obdrželi kolem padesáti komentářů a názorů. Lidé nám sdělují svoje zkušenosti s parkováním z různých částí Prahy 6, ozývají se také ti, kteří do Prahy dojíždějí za prací a parkují poblíž Vítězného náměstí," říká radní Jan Záruba. "Všem za jejich reakce děkujeme, neboť slouží mimo jiné jako podklad pro rozhodování o zavedení zón placeného stání."


Některé z došlých reakcí:

Ano, chápu, že v částech jako je centrum Dejvic, Bubeneč atd. je situace špatná a najít místo na parkování přes den je takřka nemožné, a že je situaci třeba nějak řešit. Nicméně zároveň jako obyvatel Hanspaulky zásadně odmítám zavedení placeného parkování i pro tuto a obdobné části. Je nemyslitelné, abych v ulici, kde bydlím, pod okny rodinného domku musel za parkování platit. A pokud někdo namítá, že za psa se také platí, pak podotýkám, že jako motorista platím nemalou částku na spotřební dani a DPH z paliva. Vladimír Truhlík

Při zavedení zóny placeného stání (ZPS) je Vaším právem, ne povinností, si koupit rezidenční kartu pro možnost parkování svého automobilu na komunikaci, která je v majetku hl.m. Prahy. V případě, že nebude zavedena ZPS např. na Hanspaulce, nebude možno pro Vás parkovat za poplatek pro rezidenty Prahy 6 v oblasti vymezené ZPS, v praxi to zatím znamená ( podle stáv. legislativy ) , že budete v případě návštěvy např. Dejvic (zóny p.s.) parkovat v oranžových nebo zelených zónách, tudíž v jiné cenové relaci.

Plně souhlasím se zavedením parkování na Praze 6. Bydlím v Břevnově v ulici Za Strahovem, situace je opravdu kritická, jak naše ulice, tak Šlikova je ucpaná auty. Často zde parkují minibusy z Chebu a Karlových Varů s turisty, kteří jedou na Hrad. Zdena Dvořáková

Bydlím ve Zbrojnické a v této ulici náleží ke každému domu aspoň 2 vozy. Již teď, když se náhodou vrátím domů pře 4 hodinou, nemám kde zaparkovat. Pokud bude placené stání, a nebude po celé Praze 6, tak v těchto lokalitách nebude možné zaparkovat vůbec. Spíš by se měl řešit placený vjezd do Prahy všeobecně. Michal Dub

Souhlasím, že zřizování ZPS by mělo být koncepčně řešeno v rámci celé obce ­ hl.m.Prahy . Pokud by byla ZPS např. ve Zbrojnické ulici, měli by právo koupit si rezidenti každý jednu parkovací kartu za poplatek pro rezidenty, druhé auto už je v rodině zpoplatněno podle stávající legislativy.

Nechápu důvod, proč by měli občané příslušné Prahy platit za parkování před svým domem (chcete snad zpoplatnit všechno a jednou snad vzduch a chůzi po chodníku?)! A mimo to by každopádně modré zóny měly být přístupné ostatním alespoň o víkendu, kdy nejsou obsazené ze čtvrtiny, ale na Praze 2 asi tak z desetiny. A samozřejmě o víkendu každopádně zdarma, stejně jako to platí u placených zón (platí se jen 8-18 h ve všední den). Karel Vostruha

Jestliže parkovací zóny mají vyřešit parkování občanů před vlastním domem, pak nevidím důvod, proč by měly být zóny také v rezidenčních částech Prahy 6, kde není problém s parkováním. Jsem z Břevnova (Hošťálkova ul.) a tam by nám zóny dost zkomplikovaly bydlení. Manžel má například služební auto, u nás v domě má služební auto 70% nájemníků) a nevím, kde by jinde než před domem mohli parkovat, pokud nevlastní garáž. Nebo rodiny, co mají 2 auta. Proto jsem zastáncem, aby byly parkovací zóny nejdříve zavedeny v problematických místech a potom je rozšiřovat do okolních ulic. Ing. Monika Ryšavá

Jako občan Dejvic bydlící v blízkosti Vítězného náměstí se jednoznačně stavím za zavedení zón placeného stání. Jsem přesvědčen, že by měly být zavedeny v centrálních částech Prahy 6, jako jsou Dejvice, Bubeneč a Hanspaulka apod., na druhou stranu určitě ne plošně po celém obvodě. Získané prostředky by však bylo vhodné vrátit do budování další dopravní infrastruktury a parkovišť, jako jsou podzemní garáže vybudované ve Wuchterlově a záchytných parkovišť na okrajích městské části, zejména směrem k letišti. Ing. Petr Kříž

Spolu s dalšími 4 lidmi dojíždíme do Prahy každý den do zaměstnání, jsme ze severu Čech. Zaparkujeme na Praze 6 a metrem dál pokračujeme do práce. Opravdu si nedokážeme představit, jak to bude, až na Praze 6 bude zavedeno placené parkování. Jelikož autobusové spojení není příliš ideální, jinak než autem cestovat do práce nemůžeme. Pokud bude zavedeno placené parkování, spousta lidí začne po Praze jezdit autem, a tím se zhorší už tak hrozné životní prostředí. Pokud by mělo být zavedeno placené parkování, bylo by dobré zohlednit nejen rezidenty, ale i lidi, kteří pravidelně dojíždějí za prací a nechtějí se dál dopravovat auty. Lada Kvapilová

Je mi líto, Praha 6 nemůže řešit problém parkování těch, co dojíždějí za prací do hlavního města města adekvátním způsobem

Po zařazení do zóny a podzóny by mělo být rozhodující výhradně trvalé bydliště. Argumentace, která se objevovala v Praze 3, že zde bydlí lidé, kteří v Praze pracují a trvalé bydliště zde nemají, nemůže být vzata v úvahu, protože by to celý systém řešení problému devalvovalo. Pro ty, kteří v Praze pracují a na Praze 6 bydlí přechodně, je možné zavést čtvrtletní povolenky pro parkování v zóně, ale tvrdě podle potvrzení majitele domu o přechodném bydlišti. Nelze totiž argumentovat právy lidí, kteří bydlí buď nějak načerno, nebo prostě z nějakých důvodů spekulují s trvalým bydlištěm. Adresa pracoviště by neměla být vůbec důvodem k vydání povolenky k parkování v zóně. Pokud jde o poplatek, pro rezidenty by neměl být žádný. Logika je taková, že když uznáváme, že rezident má právo v zóně parkovat, tak jaký je důvod k tomu, aby byl zpoplatněn. Zřejmě se v tomto směru nedá nic dělat, jak jsem pochopil, rozhodnutí je na magistrátu. Václav Kovářík

Pro rezidenty s místem trvalého bydliště v oblasti ZPS je zatím poplatek podle stávající legislativy 700,- Kč a to považujeme za přijatelné pro člověka, který automobil vlastní, používá a parkuje ho na pozemku jiného vlastníka ­ v tomto případě hl. m. Prahy.

Bydlím na Dejvické. Tak to je katastrofa. Vidíte tady zaparkované Moraváky, Vysočinu, Ústečáky, Jihočechy, nejvíce však Středočechy. Na nás místo nezůstává, protože na Dejvické je navíc spousta hospod a dvě divadla. A tím je tu mnoho Pražáků, kteří jsou z jiné MČ. A největší paradox je, že MČ Praha 6 doposud pro tento stav neudělala vůbec nic, pouze nechá městskou policii vybírat za chybné parkování. Čím rychleji parkovací zóny zřídíte, důsledně budete vybírat pokuty od "náplav", tím méně bude například žádostí o ZTP. A lidé budou spokojeni. Když jsou schopni dát za auto od 200 tisíc po několik milionů, nemůže jim poplatek za možnost parkování bez nervů vadit. Nataša Škorpilová

Omezte maximálně přístup automobilů ze satelitů a odkudkoliv! Přes víkend se v Praze 6 dá žít, z toho usuzuji, že nám zde smrdí opravdu hlavně ti zvenku. Proto jim maximálně zdražte parkování všude v Praze 6, a ať se nekumulují kolem Vítězného náměstí a Hradčanské, kde bydlím. Pro rezidenty navrhuji přijatelnou cenu za parkování pro jedno auto na jeden byt, víc je nadstandard, který by měl být jako nadstandart pojat, třeba 10x dráž. Radka Houšková

V zásadě mi zóny nevadí a i placení za ně je akceptovatelné. Mám zásadní výhrady ke způsobu a rozsahu, jak jsou tyto zóny zaváděny. Tento systém znesnadňuje, a s přibývajícím rozšiřováním se to bude ještě prohlubovat, návštěvy mezi obyvsteli města, příbuznými či případnou potřebnou péči o ně. Dále vzniká problém s obslužností různými servisními organizacemi, které mají působnost po celém městě a aby si kupovali parkovací karty pro každou městskou část je nelogické. Další problém vidím v tom, že možnost nákupu v drobných obchodech, restauracích, různých provozovnách je tímto velmi omezena, protože mnoho zákazníků není z té které lokality a přijíždí autem Vhodnější by byl systém, že pokud jsem rezidentem Prahy a parkovací karta mne opravňuje parkovat v rezidentních zónách na území Prahy. Petr Veselý

Lze souhlasit, ale je na obci ­ hl. městě (MHMP), aby činil taková rozhodnutí, která budou komplexní pro celé hl. město, ne jen pro vybrané části.