Radní pronajali pozemky

Pozemky v Banskobystrické ulici vedle hotelu Diplomat, které má v majetku hlavní město a jsou svěřeny do užívání městské části, vynesou Praze 6 v příštích letech  stabilní příjem. Radní rozhodli o jejich pronájmu na 70 let soukromé firmě.

Vítězem výběrového řízení na pronájem se stala společnost IVG ČR s. r. o., která za pozemky nabídla nejvyšší částku 15 milionů sto tisíc korun ročně. "Důvodem pro výběr IVG byla zejména nejvyšší nabídková cena, ale také reference a předložené garance úspěšného naplnění podnikatelského záměru," uvedl místostarosta Jiří Fárek.

Společnost IVG ČR s. r. o. na pozemcích vedle Diplomatu zamýšlí vybudovat polyfunkční objekt pro potřeby administrativy, obchodu a služeb. Zároveň se zavázala udržovat veřejné hřiště. Zahájení výstavby se předpokládá v roce 2009, dokončení pak na konci roku 2010.

Předpokládané náklady na stavbu nové budovy jsou téměř jeden a půl miliardy korun. Její podoba bude výsledkem interní architektonické soutěže. Do doby, než bude vydáno pravomocné územní rozhodnutí, platí IGV městské části snížené nájemné ve výši 12 milionů korun ročně.