SK Střešovice 1911 si staví hřiště s umělou trávou

Jeden z nejstarších sportovních klubů v Praze 6, fotbalové SK Střešovice 1911, které budou za pár let slavit stoleté výročí, pracují na zdokonalení areálu. Od podzimu probíhá v areálu rekonstrukce původní škvárové hrací plochy. Již delší  dobu byla v havarijním stavu. Na nové hřiště by fotbalisté mohli vyběhnout v červnu.

"Završíme tím rozhodující část revitalizace celého areálu klubu v Cukrovarnické ulici, kterou jsme začali na konci minulého století po stabilizaci majetkoprávních vztahů k nemovitostem. Postupně klub vybudoval přírodní travnaté hřiště, zkulturnil okolí a provedl rekonstrukci technologického vybavení a interiérů oddílového objektu, který tak patří mezi nejmodernější. To vše za přispění ministerstva školství, města, Prahy 6 dalších soukromých partnerů," říká k tomu předseda fotbalového oddílu Střešovic Radek Trhlík.

Proč jste se rozhodli pro nové hřiště z umělé trávy?

Škvára již neodpovídala současným požadavkům na tréninky a zápasy. Hřiště s povrchem z umělé trávy bude mít regulérní rozměry pro soutěže fotbalového svazu, např. oproti původnímu bude mít zvětšené bezpečnostní výběhové zóny. To samozřejmě umožní i jeho využití k soutěžím v minikopané. Součástí stavby je i výměna povrchu menší plochy pro rozcvičení hráčů, která bude sloužit také ke specializovaným tréninkům brankařů.

Co to přinese oddílu?

Podmínky pro trénování byly dosud v rozporu s tím, jakou péči věnujeme přípravě fotbalistů po odborné stránce. Rozhodně neodpovídaly požadavkům sportovní přípravy ve třetím tisíciletí. 16 družstev oddílu má ­ kromě zmíněné rekonstruované plochy ­ k dispozici pouze jedno hřiště s přírodní trávou, což je kritická situace. Tráva pak trpí extrémním zatížením, protože se používá v sezóně prakticky nepřetržitě i za nevhodných podmínek. V tomto směru oddíl extrémně zaostává za ostatními fotbalovými kluby srovnatelné i menší velikosti. Dokončením rekonstrukce tento výrazný handicap odstraníme.

Kolik bude rekonstrukce oddíl stát?

Rozpočet rekonstrukce dosahuje 15ti milionů korun a na jeho pokrytí rozhodující měrou přispívá hlavní město. Dalším významným partnerem je i Praha 6, díky jejímuž příspěvku mohla být rekonstrukce zahájena.

Chystáte další zvelebení areálu?

Na další období je naplánována výměna nepříliš estetického uličního oplocení a zřízení nových parkovacích stání v Cukrovarnické při hranici hřiště s umělou travou. Počítáme s rekonstrukcí dožilého umělého osvětlení hřiště na potřebné parametry, s úpravou okolí a prostředí pro diváky. Dalším krokem bude rekonstrukce kabin, které jsou v havarijním stavu a nevyužívají se. Doufáme, že se nám celý areál podaří opravit včas, aby k 100. výročí vzniku klubu v roce 2011 byl dokončen.

Jste klub s téměř stoletou historií, jaká je jeho současnost?

SK Střešovice 1911 patří mezi nejstarší spolky a kluby nejen fotbalové na území Prahy 6 i v celopražském měřítku! Zejména v poslední době se klubu daří po sportovní stránce. První družstva žáků a dorostenců se zabydlela v nejvyšší pražské soutěži ­ Přeboru Prahy, mladší dorostenci postoupili do této úrovně minulý rok a družstva mladších žáků i přípravek o ni opakovaně bojují. V posledních letech začínají naši trenéři pracovat již s dětmi předškolního věku v družstvu "předpřípravky".

Za významný úspěch považujeme také nedávný postup chlapců SK Střešovice 1911 do finále poháru PFS v žákovské kategorii. V kategorii mužů se A mužstvo stává správnou výkladní skříní oddílu a po nedávném postupu do 1. A třídy atakuje letos její nejvyšší příčky s ambicí postupu do Přeboru Prahy. B- mužstvo předvedlo v uplynulých sezonách raketový postup ze III. do 1. B. třídy a stává se postupně kvalitní "juniorskou zálohou" áčka. Pro hráče, kteří mají již "něco za sebou" a také pro mladíky, kteří se nevejdou do kádrů A ani B dobře funguje třetí družstvo mužů ­ "Celtik".

V podtitulu máte největší fotbalový klub v Praze 6, proč?

Sportovní klub Střešovice 1911 tvoří 12 družstev mládeže účastnících se soutěží Pražského fotbalového svazu, 1 družstvo nejmenších fotbalistů (i fotbalistek) předškolního věku a 3 družstva dospělých. Tedy celkem jde o 16 družstev. Tento rozsah činnosti je největší z klubů působících na území Prahy 6 a v rámci celé Prahy existuje jen několik obdobných či větších (většinou jde o ligové kluby).

Rád bych vyzdvihl kvalitní práci našich dobrovolných trenérů a funkcionářů, která je základem úspěchů klubu. V družstvech fotbalového oddílu aktivně působí přes 300 členů, a pokud jde o rodinné příslušníky a příznivce, činnost oddílu ovlivňuje přímo až tisíc obyvatel Prahy 6. Klub má dokonce mezi členy fotbalisty mnoha národností, z mnoha zemí světa, od Japonska po Spojené státy.