Slovo starostyTomáše Chalupy pro Šestku

Před dvěma lety jste diskutoval o podobě Dejvické ulice s místními lidmi a projevil jste nelibost, že z živé ulice se začala stávat bankovní třída. Další banka nyní střídá čínskou restauraci zdá se, že tento trend nejde zastavit? A co pro vytvoření "živé" Dejvické dělá radnice? Co vás vedlo k uspořádání nedávno skončeného a dle hodnocení velmi úspěšného festivalu Magických osm?

Před dvěma lety jste diskutoval o podobě Dejvické ulice s místními lidmi a projevil jste nelibost, že z živé ulice se začala stávat bankovní třída. Další banka nyní střídá čínskou restauraci zdá se, že tento trend nejde zastavit?

Je bohužel pravda, že někdy je úsilí o sjednocení zájmů občanů, vlastníků a také samotných provozovatelů služeb nadlidský výkon. A to se týká i Dejvické ulice. Například od doby, co se v minulém roce z obecního domu na Dejvické ulici odstěhovala prodejna obuvi, zůstává prostor za výlohou stále prázdný. Nový nájemce tyto prostory plánuje přebudovat na italskou restauraci. Realitou však je, že se budování nové restaurace neustále prodlužuje. Bohužel, z nabídky Dejvické ulice odchází po mnoha letech i tradiční čínská restaurace. Nahradí ji banka. Dům je soukromý, a proto je to zcela věcí majitele, který se pochopitelně snaží ze svého majetku získat co největší zisk. V případě Dejvické a její bonity je snem každého vlastníka mít ve svém domě banku nebo kasino, protože v obou případech jde o spolehlivý zisk pro vlastníka. Já se ale ptám, je tato cesta v případě Dejvické ulice ta nejmoudřejší?

A co pro vytvoření "živé" Dejvické dělá radnice?

Naším cílem by přeci mělo být udržet na Dejvické život. A život, při vší úctě k finančním institucím, není banka, byť víme, že je to nejlepší nájemce, který platí včas. Ulice by proto měla lidi zaujmout svou atraktivností a nabídkou. I z tohoto důvodu jsme v minulosti přehodnotili kritéria pro vytvoření restauračních předzahrádek. Nižší taxou za zábor chodníku vybízíme podnikatele, aby si v letním období zřizovali zahrádky.

Co vás vedlo k uspořádání nedávno skončeného a dle hodnocení velmi úspěšného festivalu Magických osm?

Přeci nynější letopočet, který přináší několik zaoblených výročí spojených s daty, kdy nás potkávaly dramatické události a kdy podivuhodnou náhodou letopočty končily číslovkou 8. Věřím, že každý si mohl najít své dle svého naladění a zájmů. Vnímavější mohli zpytovat svědomí u totalitních a propagandistických agitek a budoucí revolucionáři mohli nahlédnout konců jejich blouznění.