Základní škola Dědina slavila konec oprav

Základní škola na Dědině připravila v lednu slavnost k dokončení celkové rekonstrukce školy, která trvala jeden a půl roku. Opravenou školu předali řediteli Mojmíru Dunděrovi zástupci městské části, slavnosti se zúčastnila i pražská radní pro školství Marie Kousalíková. Náklady na rekonstrukci školního komplexu dosáhly obrovské částky 134 milionů korun.

Za tuto sumu se podařilo vyměnit elektrické rozvody, otopný systém, modernizovat jídelnu i kuchyni, sociální zařízení, vyměnit podlahy, okna, opravit omítky a vnější plášť se zateplením. "Po celkové rekonstrukci probíhaly ještě poslední úpravy a dodělávky interiérů, které nebyly součástí rekonstrukce," zdůvodnil Mojmír Dunděra, proč se slavnost konala až v lednu. "Zařizovali jsme divadelní sál, informační systém uvnitř budovy, odpočinkové zóny a recepci." Na začátku školního roku byl ještě mimo projekt rekonstrukce vydlážděn prostor před školou, jehož oprava byla původně plánována až na celkovou revitalizaci sídliště Dědina. "Máme za sebou tři perné roky. V prvním jsme museli ustát sloučení škol Dědina a Vlastina, což přineslo hodně emocí. Druhý rok jsme připravovali rekonstrukci a museli kompletně vystěhovat původní školu Dědina, nepotřebné věci zlikvidovat, vše ostatní sbalit a přestěhovat na Vlastinu, kde jsme měli útočiště v loňském roce. Ještě vloni jsme po dobu stavby zprovoznili pro děti 1. stupně část zrekonstruované školy na Dědině, takže provoz byl na dvou pracovištích. V závěru školního roku jsme absolvovali stěhování z Vlastiny, kterou jsme v srpnu předali k pronájmu," vypočítává Dunděra.

Během slavnostního dne byla škola od rána plná dětí. Kromě Dne otevřených dveří probíhal zápis do 1. tříd, uskutečnil se koncert školního souboru Musica e Danza a večer patřil skupině Irish Dew. "Máme teď školu na opravdu světové úrovni co do vzhledu, prostoru i vnitřního vybavení. Mohu to takto říci, neboť mám srovnání po osobních návštěvách zahraničních škol," tvrdí ředitel Dunděra.