Čtěte dětem, je to zdravé

Dobré rady jsou na www.mlp.cz

Týden od 10. do 16. března Sdružení knihovníků a informačních pracovníků vyhlásilo Týdnem čtení. V pobočce MKP Břevnov, Bělohorská 56, probíhá každou středu od 17 hod. čtení pohádek. Děti mohou poslouchat, zkoušet samy číst nebo malovat obrázky.

Hlasité čtení je důležité pro rozvoj slovní zásoby, piluje vyjadřování a prohlubuje nebo vytváří zcela nové pouto mezi předčítajícím a tím, kdo poslouchá. V roli toho, kdo předčítá, nemusí být pouze rodič, dobře se mohou uplatnit i dědečkové, babičky, učitelé, vychovatelé nebo právě knihovníci. Důležité je přijít na to, jak číst tak, aby poslouchání děti bavilo a získaly „čtecí“ návyk nebo chuť si rozečtenou knihu dočíst samy. Rady tohoto druhu se dají najít na internetu. Nejnověji i na webu Městské knihovny v Praze a to v podobě jednoduchého letáčku pro rodiče ke stažení (www.mlp.cz), dalšími zajímavými weby jsou: Rosteme s knihou (www.rosteme.cz), Celé Česko čte dětem (www.celeckoctedetem.cz) a Čítárny - stránka o knihách pro děti a nedospělé (www.citarny.cz).