Modernizovaná železnice z Kladna povede na Masarykovo nádraží

Modernizovaná železniční trať z Prahy do Kladna se zastávkou na ruzyňském letišti povede zřejmě ve stopě Buštěhradské dráhy. Konečnou stanicí bude Masarykovo nádraží. Navrhuje to studie, kterou ministerstvo dopravy zadalo Dopravní fakultě ČVUT. Praha 6 návrh akceptuje.

Městská část Praha 6 již dříve požadovala, aby byly posouzeny všechny možné varianty vedení dráhy a požadovala také, aby vedení modernizované trasy bylo co nejšetrnější k okolí.

„Výsledek studie Dopravní fakulty ČVUT, kterou připravovali experti na danou problematiku, budeme respektovat. Jsme rádi, že byla naše snaha na rychlé posunutí celé problematiky ze strany ministerstva dopravy a dalších subjektů, vyslyšena,“ říká starosta Tomáš Chalupa. „Doprava mezi Kladnem a Prahou, přes mezinárodní letiště v Ruzyni, je pro ministerstvo dopravy hlavní prioritou následujících let,“ uvedl ministr dopravy Aleš Řebíček.

Výsledky studie ČVUT schválili radní Prahy 6 na svém únorovém jednání. Akceptovali závěry posuzovatele variant, že nejvýhodnější se jeví trasa ve stopě Buštěhradské dráhy s konečnou stanicí na Masarykově nádraží. K finální dohodě o vedení celé trasy a o podmínkách její realizace by mělo dojít na jednání zástupců ministerstva dopravy, magistrátu, naší městské části, Středočeského kraje, pražského dopravního podniku a Správy železničních dopravních cest.

Nadále se bude jednat o délce a způsobu řešení povrchové i podpovrchové úpravy a počtu zastávek. Starosta Tomáš Chalupa již předem požadoval, aby nová trasa byla k obyvatelům městské části co nejšetrnější. „Podle plánovaných záměrů bude trať zasahovat do oblasti Prahy 6 z více než 80 procent své celkové délky na území Prahy. Proto jsem pro její výstavbu a vedení tratě požadoval, aby zajistila šetrnost vůči obyvatelům městské části,“ říká Tomáš Chalupa.