Placená stání? Sdělte svůj názor v anketě.

Dejvice jsou stále přeplněnější auty. Zaparkovat je téměř nemožné. Řešení? Parkovací zóny. Vedení radnice připouští, že placenému stání v zónách se Praha 6 zřejmě nevyhne. „Než však nabídneme řešení, jaký systém zavést, chceme znát názory občanů. Jejich zkušenosti, zvyklosti, způsoby jak auta využívají,“ říká starosta Tomáš Chalupa. Pomoci má anketa uvnitř listu na straně 11.

Systém zón placeného stání platí v Praze 1 a 2. V tomto roce jej zavedla Praha 3 a od března se k němu chystá Praha 7. „Lze očekávat, že se řidiči, kteří dosud parkovali v sedmé městské části, přesunou s auty do Dejvic a Bubenče. Podobně tomu bylo při zavedení placeného stání v Praze 2, kdy se začalo masivně parkovat zadarmo v sousední Praze 10,“ obává se zhoršení situace radní pro dopravu Jan Záruba. „I Praha 6 musí začít hledat řešení, jak upřednostnit parkování rezidentů před těmi, kteří do Prahy dojíždějí,“ dodává.

Nejde však jen o problém Dejvic či Bubenče, kde je problém největší. Parkovací místa chybí na Bělohorské a v okolních ulicích v Břevnově i na sídlištích. Radní Záruba přiznává, že nejsložitější otázkou bude rozhodnout, na jakém území by měly zóny vzniknout. Zavést na rozlehlém území Prahy 6 jednotný systém by sice bylo spravedlivé pro všechny, ale není to nezbytné. I z názorů, které lidé již zaslali radnici na adresu parkovani@praha6.cz vyplývá, že zejména obyvatelé těch částí Prahy 6, kde převládá individuální zástavba, by si placené stání před svým domem nepřáli. Naopak řada dejvických, kterých se nedostatek parkovacích míst nejvíc týká, myšlenku zavedení zón podporuje. „Právě proto chceme oslovit přímo občany, aby nám vyplněním anketního lístku sdělili, jaké oni mají zkušenosti s parkováním nebo zda by byli ochotni si zakoupit roční parkovací kartu, která by je opravňovala zaparkovat v místě bydliště,“ vysvětluje Záruba. „Z toho důvodu je také nutné, aby do lístku vyplnili adresu nebo alespoň část Prahy 6, kde bydlí. “ Vyplněné anketní lístky mohou občané odevzdávat v některé z informačních kanceláří, přímo na radnici nebo jej zaslat poštou na adresu úřadu do 20. března. Radnice Prahy 6 si již dříve nechala zpracovat průzkum, který zjišťoval, kolik Středočechů přijíždí do Prahy a parkuje v Dejvicích. Podle poznávacích značek však není průzkum schopen rozpoznat, jak často a za jakým účelem jezdí do centra Prahy 6 například lidé z Hanspaulky, Břevnova, Vokovic nebo Ruzyně.

Přestože se o zavedení zón placeného stání živě diskutuje na diskusním fóru webu Prahy 6 a hovoří o něm i vedení radnice, reálné spuštění systému odhaduje radní Záruba v roce 2009. Je nutné vyřešit nejen otázku placených lokalit, ale i jejich dodržování. Radnice chce navíc využít zkušeností z jiných městských částí a poučit se z chyb.