Pomůcka pro rodiče: Hodnocení základních a mateřských škol

Webové stránky Prahy 6 přinášejí zajímavou novinku pro rodiče dětí předškolního i školního věku – komplexně zpracované hodnocení 15 základních i 27 mateřských škol v Praze 6.

Polovina ze sedmi set dětí, které vloni přišly k zápisu, dnes chodí do školy mimo svou spádovou oblast, tedy tu, která jim přísluší dle místa bydliště. „To je jasný důkaz toho, že rodiče pro své děti začali školy pečlivě vybírat podle specializací škol, školních i mimoškolních nabídek, a to vše samozřejmě v kontextu se zájmy svého dítěte,“ říká nový vedoucí odboru školství v Praze 6 Jan Holický a dodává: „Právě pro snazší orientaci rodičů jsme připravili ucelený a podrobný, přesto srozumitelný materiál a hodnocení nejen všech základních, ale i mateřských škol. Včetně jejich zaměření, specializací, mimoškolních aktivit a podobně.“

Materiál je přes internetové stránky navíc snadno dostupný nebo je v dispozici na odboru školství úřadu.

Protože všechny základní školy musely k začátku školního roku 2007-2008 zahájit vzdělávání podle vlastních školních vzdělávacích programů, lze očekávat, že zveřejnění základních informací o školách i školkách, přijde zájemcům z řad rodičů vhod. Údaje nabízené veřejnosti doprovází stručné hodnotící pohledy zřizovatele – městské části na jednotlivé školy a školky. V přehledu nechybí identifikační a statistické údaje, pozitiva v činnosti školy a školní vzdělávací programy.