Praha 6 vyjednává dohodu s letištěm

Vztahy mezi městskou částí a ruzyňským letištěm by měla vymezit dlouhodobá dohoda. Zastupitelé pověřili starostu Tomáše Chalupu, aby o podmínkách smlouvy jednal. Dohoda by měla stanovit do jaké míry a za jakých podmínek je Praha 6 schopná akceptovat rozvoj letiště a co se bude dít, pokud se městská část a letiště neshodnou.

„Nechceme dál postupovat salámovou metodou, kdy jednou podpoříme to, podruhé ono. Systémová dohoda má stanovit limity a mantinely, v rámci kterých je pro Prahu 6 rozvoj letiště přijatelný. Zároveň stanoví, jaké z toho bude mít městská část výhody či nevýhody a za co už zkrátka není ochotna jít,“ řekl starosta Tomáš Chalupa. Zastupitelé obdrželi jednostranný dokument podepsaný ředitelem ruzyňského letiště Miroslavem Dvořákem. O něm však bude vedení radnice dále jednat, neboť obsahuje několik nedořešených nebo sporných oblastí.

Městská část chce především zajistit, aby se problém hluku a zhoršení životního prostředí nepřesunul výstavbou paralelní dráhy z Bílé hory nad Babu a Hanspaulku. Podle Chalupy musí být také vyřešeno ekologické dopravní napojení letiště a centra města, aby nedocházelo k tomu soustavnému zatěžování narůstající dopravou přes Prahu 6. Podstatným bodem dohody má být princip řešení, pokud se městská část a letiště nedohodnou v oblasti poškozování životního prostředí. „Musíme řešit situaci, pokud se teorie vyplývající ze studií, nebude shodovat s realitou a nalézt mechanismus, který zajistí, aby se z případných excesů nestal systém,“ dodal starosta. Mezi sporné body patří i způsob postoupení pozemků pro další rozvoj letiště. „Letiště je chce koupit, Praha 6 je chce naopak pouze pronajmout,“ říká koordinátorka strategického rozvoje městské části Jaroslava Trnková. Do jednání o dohodě se svými podněty, které předají starostovi, zapojí i ostatní zastupitelé.

Dohoda by měla být vyvrcholením dlouhodobého úsilí městské části o soužití s letištěm. Již v minulosti se podařilo vyjednat například omezení nočních letů přes Bílou horu nebo donutit letiště vytvořit generel, který je pro letiště závazným územně plánovacím dokumentem.