Rozhovor s Věroslavem Gebouským, předsedou komise územního rozvoje

Mohl byste ve stručnosti popsat, čím se Komise územního rozvoje zabývá a jaká mají její rozhodnutí vliv na městskou radu? Lidé si často stěžují, že se Praha 6 čím dál více zastavuje. Jak často řeší komise žádosti o změnu územního plánu ve prospěch staveb a na úkor zeleně? Jaký komise zaujímá postoj? Dokáže komise při územním plánování klást takové podmínky, aby stavby byly přínosné i pro obyvatele Prahy 6?

Mohl byste ve stručnosti popsat, čím se Komise územního rozvoje zabývá a jaká mají její rozhodnutí vliv na městskou radu?

Komise územního rozvoje (dále KÚR) je poradním orgánem rady městské části. Její rozhodnutí mají pro radu doporučující charakter, nicméně za dobu mého předsednictví v komisi se nestalo, že by rada doporučení nepřijala. KÚR posuzuje žádosti o změny územního plánu, z hlediska potřeb Prahy 6, připravuje náměty pro nový územní plán hlavního města, vyslovuje se k urbanistickým a regulačním studiím a dává svá stanoviska k větším stavbám, jako např. nové bytové komplexy, administrativní či obchodní centra.

Lidé si často stěžují, že se Praha 6 čím dál více zastavuje. Jak často řeší komise žádosti o změnu územního plánu ve prospěch staveb a na úkor zeleně? Jaký komise zaujímá postoj?

Nemyslím si, že by Praha 6 procházela nějakým větším procesem zastavování než například jiné pražské městské části nebo jiná srovnatelná evropská města. Jsme si vědomi, toho, že Praha 6 je jedna z „nejzelenějších“ čtvrtí Prahy, a proto se snažíme o udržení tohoto stavu. Žádosti o změnu územního plánu ve prospěch staveb na úkor zeleně řeší komise poměrně často, a to ve většině případů v neprospěch žadatele o tuto změnu. V případě kladného stanoviska komise vždy zásadně požaduje náhradní výsadbu zeleně.

Dokáže komise při územním plánování klást takové podmínky, aby stavby byly přínosné i pro obyvatele Prahy 6?

Komise se vždy snaží, aby každá nová stavba byla přínosem pro obyvatele městské části, a to jak jejím architektonickým ztvárněním, tak jejím funkčním využitím. To znamená, že se snažíme, aby například u nově budovaných administrativních či obchodních objektů vznikala nová parkovací místa nejen pro návštěvníky, ale i pro obyvatele Prahy 6, aby vznikala nová sportovní a kulturní zařízení, jako jsou kupříkladu fitness-centra, kina, apod. Komise podmiňuje některé stavby spoluúčastí investora na řešení dopravní situace v dané lokalitě, například při plánované stavbě společnosti Lidl na Evropské ulici zajistí investor nové dopravní připojení Starých Vokovic.