Studie odvětrání tunelu bude přesnější

Výsledky nové studie na odvětrání budoucího městského okruhu komínem v prostoru Octárny ve Střešovicích budou hotovy o dva měsíce později. Studie měla být dokončena v únoru, ale termín se posunul na duben. Výsledky však budou přesnější.

Zpracovatel posudku se domnívá, že je třeba podklady pro posouzení vlivu odvětrání z městského okruhu v lokalitě Octárna doplnit ještě o zatížení okolních komunikací k době, kdy bude celý systém uveden do provozu. To znamená někdy v roce 2011. Za seriozní považuje komplexní posouzení stavu, který nastane v inkriminovaném roce, kdy se sečte vliv povrchové dopravy a vyfukovaných plynů z ventilace jedné části okruhu. „Upřesnění zadání je pro občany je velmi přínosné. Výduch nebude posuzován jen jako větrání do čistého ovzduší, ale jako větrání do prostředí, které je už zatíženo dopravou,“ sdělila koordinátorka strategického rozvoje pro Prahu 6 Jaroslava Trnková. Z těchto důvodů se termín dokončení studie posunul na začátek dubna. Odbor městského investora navíc zadal studii, která na základě zkušeností z jiných tunelů, převážně v cizině, prověří případnou potřebnost výběru filtrů a způsob, za jakých podmínek by měly fungovat.

Na novém a nezávislém prověření výpočtů exhalací trvala Praha 6 a dožadovali se jí i obyvatelé Střešovic, kteří se stavbou větracího komínu Octárna nesouhlasí. Nový posudek zpracovávají odborníci , na nichž se shodli zástupci OMI i členové o. s. Životní prostředí Střešovice – Ořechovka. „Když budeme mít k dispozici výsledky obou studií, bude možné definitivně posoudit způsob odvětrání tunelu. Takto prověřené výstupy budou naprosto bezpečné a spolehlivé,“ doplňuje Jaroslava Trnková.

Pokud by výsledky studie prokázaly potřebu filtrace vzduchu, bude na to investor díky shromážděným zkušenostem připraven. Posunutí o dva měsíce podle Trnkové nehraje roli, protože stavba začne až v další fázi výstavby městského okruhu.