Zastupitelé rozdali granty

Na únorovém zasedání zastupitelstva se schvalovaly granty. Podpory městské části se dostalo projektům v oblastech zdravotnictví a sociální péče, zájmových aktivit, projektům na podporu školství nebo zdravého životního stylu. Zastupitelé také schválili granty na obnovu sportovišť.

Z celkových šesti milionů korun, které byly v rozpočtu vyčleněny pro granty na podporu školství, zastupitelé schválili příspěvky ve výši pouze půl milionu korun. Ty si mezi sebe na doporučení komise pro výchovu a vzdělávání rozdělí 23 projektů. Zastupitelé tak například podpořili kurzy pro vzdělávání seniorů v ZŠ Bílá a na Petřinách-jih, sportovní olympiádu mateřských škol organizovanou MŠ Bubeníčkova, činnost pěveckého souboru Bělásek, počítačové kurzy, přednášky, keramické dílny a různé společenské a sportovní akce v základních a mateřských školách organizované pro děti či veřejnost. 177 tisíc korun pak směřuje do základních škol na zlepšení platových podmínek pro rodilé mluvčí cizích jazyků, které se tak podaří na školách udržet, nebo na zlepšení výuky cizího jazyka. Peníze, které se nyní do grantů pro školství nerozdělily, připadnou na další projekty, které mají termín odevzdání později.

Dvouleté granty na opravu či stavbu tělovýchovných objektů získalo sedm projektů v částce tři miliony korun. Milion korun získal SK Aritma na opravu střechy šaten, půl milionu na opravu střechy sokolovny i dejvický sokol. Sokol Bílá Hora dostal příspěvek půl milionu korun na výstavbu fotbalového hřiště, stejnou částkou městská část přispěje Tatranu Střešovice na výměnu oken.

Ze sto deseti žádostí v oblasti zájmových aktivit neprošlo sítem komisí rady čtyřicet sedm projektů. Doporučené žádosti zastupitelé ocenili granty v částce téměř jeden a půl milionu korun. Mezi podpořené projekty patří zejména počítačové a výtvarné kurzy pro seniory nebo dotace zajištující seniorům snížení vstupného v Dejvickém divadle.

Do zdravotnictví a poskytování sociálních služeb poputují ze strany městské části dva miliony 400 tisíc korun oproti pěti milionům požadovaným v projektech. Nejvýznamnějšími příjemci grantu jsou Domov sv. Rodiny v Liboci, pečující o mentálně a zdravotně postižené spoluobčany, Domov sv. Karla Boromejského, SDM v Sedlci nebo středisko pro nevidomé na Dědině.

Granty na program „Zdravá Šestka“, který je zaměřen na primární protidrogovou prevenci, přidělili zastupitelé 46 projektům. Jednalo se například o pobytové kurzy školáků, školní slavnosti nebo vzdělávací kurzy. Podporu dostali i organizace, které se zapojují do hry Permoník, zaměřené na aktivní trávení volného času. Celkem byl na granty Zdravá šestka rozdělen jeden milion dvě stě tisíc korun.