Na škole Destinnové se rozdávaly Zlaté Emy

Celoškolní literární a výtvarnou soutěž Zlatá Ema zorganizovali učitelé na základní škole nesoucí jméno známé pěvkyně. Autoři nejlepších prací byli vyhlášeni na již 4. ročníku koncertu k poctě Emy Destinnové, který se konal v březnu u příležitosti 130. výročí jejího narození.

"Ema Destinnová psala básně, romány, divadelní hry a ráda se obklopovala výtvarnými díly. Proto byla soutěž literární a výtvarná, abychom udrželi jakousi destinnovskou tradici," řekla ředitelka školy Ludmila Fišerová, která ocenila to, že se na organizaci soutěže podíleli děti i učitelé. Jednotným tématem soutěže byla "Abeceda". Vítězové soutěže vzešli nejprve ze třídních a poté i ročníkových kol a o nejlepších dílech rozhodovali hlasováním sami žáci. Ti také udělili svým spolužákům Ceny sympatie za nejzajímavější práce. Každý z oceněných vítězů pak získal keramickou sošku Emy, kterou vyrobili žáci z vyšších ročníků. "Loňský ročník jsme věnovali seniorům, letošní zase patřil dětem," dodala ředitelka.

Na koncertu v zaplněné školní aule vystoupila sopranistka Dagmar Vaňkátová, sólistka pražské státní opery, kterou na klavír doprovázela Jitka Nešverová. Známé árie z oper Mozarta, Dvořáka nebo operet Stausse a Offenbacha diváci ocenili potleskem. Program koncertu doplnili skvělými skladbami členové dechového kvinteta Pražské komorní žestě.

Školáci převzali ceny Zlatá Ema a keramické sošky vyrobené svými spolužáky. V literární části ji získala i Viktoria d´Agostino z 9.C (na snímku). Ceny sympatie si za literární část odnesli Jiří Maršál z 5. B a Agáta Kestřánková z 6. C, za výtvarnou část Karolína Droscová z 2. A a Angel Kostov z 8. A.