Osudy našich sousedů ve škole

Výstava Osudy našich sousedů věnovaná místním občanům, jejichž život významně ovlivnila doba 2. světové války nebo doba totality, již opustila prostory Písecké brány. Radnice Prahy 6 ale dál využívá projekt, tedy zvukový, obrazový a textový materiál shromážděný občanským sdružením Post bellum, ve školách.

Se zajímavým spojením výstavy v prostorách školy, projektem zabývajícím se složitým obdobím dějin ČR a čtenářským maratónem věnovaným dílu Jiřího Stránského, přichází ZŠ Petřiny- sever. V době konání projektu i jeho přípravy, tedy po celý duben, bude ve škole umístěna a volně přístupná výstava, kterou žáci dotvoří výstupy z projektu.

Jiří Stránský přijal pozvání do školy a 29. dubna se zúčastní besedy se žáky. Od 14 do 20 hodin se tento den bude konat čtenářský maratón již zmíněných dvou dětských knih Jiřího Stránského a také slavného románu Zdivočelá země.

Na maratón je srdečně zvána široká veřejnost, děti, rodiče, prarodiče, přátelé, zájemci o literaturu a historii. V 17 hodin proběhne beseda autora s účastníky maratónu. Pro každého čtenáře je připraven jako pozornost originální grafický list s ilustrací k románu Zdivočená země.