Prahu 6 čeká velké kácení stromů, nahradí je však výsadba nových

Chystané stavbě městského okruhu v úseku od Myslbekovy ulice po Prašný most budou muset ustoupit stromy a keře podél ulice Milady Horákové. O povolení ke kácení stromů požádal odbor městského investora pražského magistrátu úřad šesté městské části. Odbor dopravy a životního prostředí Prahy 6 po přezkoumání žádosti kácení povolil, nikoliv však v plném rozsahu.

"Iniciovali jsme jednání se zástupci investora o možném snížení počtu kácených stromů. Dosáhli jsme nakonec toho, že stromy u křižovatky ulic Myslbekova a Patočkova budou zachovány. Jde o záchranu zhruba šesti procent stromů," vysvětlil radní Jan Záruba.

Při jednání s investorem se posuzovalo, zda stromy určené k likvidaci leží přímo ve stopě tunelů a budoucích křižovatek. "V tomto případě se nedalo nic dělat," uvedla vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Dana Charvátová. Úřad však odmítl nechat vykácet ty stromy, které stojí v místech určených investorem pro zařízení stavby. Jedná se celkem o dvacet devět stromů. "Jsou to stromy, které tvoří přirozenou zvukovou a vizuální bariéru mezi silnicí a obytnou zónou," sdělila Charvátová.

Padnout mají naopak stromy a křoví na Prašném mostě podél ulice Milady Horákové, zeleň u vojenských hřbitovů pod Pohořelcem nebo zelený pás ve Svatovítské ulici. Ve většině případů naštěstí nejde o nijak pěstěnou parkovou zeleň. "Často se jedná pouze o méně vzrostlé stromy nebo nehodnotné dřeviny," upřesnila Charvátová.

Odbor městského investora je povinen v budoucnu vysadit nové stromy. "Součástí povolení je povinnost investora vysadit odpovídající náhradu," připomněl Záruba. Náhradní výsadba bude tvořit definitivní povrchovou úpravu po stavbě tunelů, část bude vysazena na sídliště na Dědině.

Do správního řízení o povolení ke kácení se zapojila různá občanská sdružení. "Jejich připomínky byly zamítnuty. Odůvodnění je součástí našeho rozhodnutí," uvedla Charvátová. Občanská sdružení se například obávala nedostatečné náhradní výsadby.

Staré lípy čekají na verdikt znalce

Kácení mělo postihnout i čtyřřadé stromořadí v Thákurově ulici. O povolení pokácet jednatřicet lip požádala Technická správa komunikací. "Podle odborného posudku jsou lípy staré a nemocné, část z nich je napadena plísní," sdělil tiskový mluvčí TSK Tomáš Mrázek s tím, že osmdesát let staré stromy jsou nebezpečné svému okolí. "Samozřejmě počítáme s náhradní výsadbou ve stejném množství. Jako náhradní stromy navrhujeme lípu stříbrnou nebo platan," dodal Mrázek.

Starosta Prahy 6 Tomáš Chalupa likvidaci lip nakloněn není. "Kdyby to bylo na mně, pokusil bych se lípy jakýmkoliv způsobem zachránit," říká. Radnice Prahy 6 se domnívá, že ne všechny stromy jsou v tak beznadějném stavu. "Stromy jsou skutečně ve velmi špatném stavu, ale nepovažujeme jej za úplně havarijní. Věříme, že nebude nutné kácet všechny," sdělila vedoucí odboru životního prostředí Dana Charvátová. Radnice proto nechala vypracovat oponentní posudek, který stav stromů znovu prověřil. "Podle oponentního znalce jsou stromy v relativně špatném stavu. Deset z nich by se ale zachránit dalo, proto necháme vyhotovit ještě jeden dendrologický posudek," uvedla Charvátová.

V případě, že by radnice rozhodla, že některé stromy se likvidovat nebudou, ponese eventuální následky škod, které by stromy způsobily například při větru.

Lípy v Thákurově ulici jsou podle TSK staré a nemocné. Radnice se snaží část z nich od kácení zachránit.